Share learning

Share learning

Co tak naprawdę się dzieje, kiedy z organizacji odchodzi doświadczony pracownik? Albo taki, który posiada unikalną wiedzę?

Każdego roku firmy na całym świecie tracą miliardy dolarów tylko z powodu utraty wiedzy i doświadczenia. A przecież zachowanie wiedzy i doświadczenia zgromadzonego w głowach pracowników to jedno z najpilniejszych wyzwań współczesnego biznesu. Innowacyjność – źródło sukcesów największych organizacji na świecie – nie jest wynikiem pracy genialnych jednostek, ale wynikiem wysiłków dziesiątek, a czasem setek ludzi. Skuteczność innowacjom zapewnia doskonale zorganizowana wymiana wiedzy i doświadczenia ludzi.

Dlaczego tak łatwo trwonimy jeden z najcenniejszych zasobów każdej organizacji?

Jednym z powodów jest to, że nie mamy świadomości, jak cennymi zasobami są wiedza i doświadczenie ludzi zgromadzone w ich głowach. Innym, że nie mamy wypracowanych systemów wymuszających na pracownikach wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą. Kolejnym, że nie umiemy tego robić.

Naucz swoich ludzi dzielić się wiedzą i doświadczeniem!

Program „Share learning” pozwala zniwelować te trzy ograniczenia: uczy menedżerów i pracowników sposobów efektywnej wymiany doświadczeń, daje do ręki prosty i skuteczny mechanizm wymiany wiedzy w organizacji, w znaczący sposób zwiększa świadomość uczestników dotyczącą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wzbudza motywację, żeby to robić od pierwszego dnia po powrocie ze szkolenia do pracy.

Celem programu jest przygotowanie uczestników do aktywnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem metodą share learning.

Po ukończeniu programu jego uczestnik będzie:

  • znał model share learning,
  • wiedział, dlaczego warto pracować w zespole metodą share learning oraz co powoduje, że takie spotkania zwiększają prawdopodobieństwo wypracowania niestandardowych, kreatywnych rozwiązań,
  • umiał przygotować i poprowadzić sesję zespołową metodą share learning,
  • potrafił wykorzystać w procesie share learning techniki stymulowania kreatywnego myślenia,
  • umiał aktywnie uczestniczyć w spotkaniach zespołów prowadzonych metodą share learning, dzielić się swoją wiedzą i pozyskiwać wiedzę od innych uczestników.

Jeśli chcesz, abyśmy przedstawili pełną ofertę programu pt. „Share learning”, skontaktuj się z nami.