Skuteczny menedżer podstawą sukcesu – Medal Europejski

Potęgę każdej firmy w znacznej mierze stanowią jej pracownicy. Jeśli na ich czele stoi dobrze wyszkolony menedżer, sukces sam puka do drzwi. Właściwą drogę ku temu wskazuje autor koncepcji Leadership Tool Box®

Rozmowa z Robertem St. Bokackim, Wiceprezesem Kontekst HR International Group.

W 2007 roku przedstawili Państwo koncepcję Leadership Tool Box, która w tym roku została ponownie uhonorowana Medalem Europejskim. Na czym polega odkrywczość owej skrzynki z narzędziami i co doceniają w zaproponowanym rozwiązaniu menedżerowie?

– Leadership Tool Box® to nowoczesna metoda kierowania ludźmi, która powstała w oparciu o doświadczenia konsultantów Kontekst HR International Group, zdobywane w trakcie pracy dla firm z różnych sektorów rynku i kilku krajów europejskich. Wyraża naszą wiarę, że kierowanie ludźmi to całokształt zachowań menedżera – przykład osobisty, i że każda konkretna sytuacja kierownicza wymaga specyficznego podejścia – zachowania uzależnione od sytuacji, a ponadto że przewodzenie wymaga konsekwentnego budowania uczciwych relacji z pracownikami, relacji wyrażających się możliwymi do opisania zachowaniami i zespołem specyficznych umiejętności. Naszą ambicją było ujęcie tych umiejętności i kompetencji w proste modele zachowań, łatwe do nauczenia się, a przede wszystkim stosowanie ich w codziennej pracy.

Menedżerowie, z którymi pracujemy, podkreślają, że odkrywcza w tej metodzie jest przede wszystkim definicja ich roli. Dotąd zarządzanie określano jako wykorzystanie zasobów ludzkich, materialnych i finansowych do osiągania celów organizacji. Dla nas kierowanie to stwarzanie ludziom warunków do pełnego wykorzystania ich potencjału twórczego dla osiągania celów organizacji.

Dzisiaj menedżerowie potrzebują prostych, a zarazem skutecznych narzędzi. Takich, które będą mogli zastosować w każdych warunkach, także w sytuacji ograniczeń czasowych. Leadership Tool Box® jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Leadership Tool Box® to prostota i skuteczność.

Jakie metody wykorzystania potencjału ludzkiego z pożytkiem dla przedsiębiorstwa, a przy tym poczuciu komfortu dla kadr, postrzega Pan jako przyszłościowe dla rozwoju dziedziny HR? Na jakie nowości ułatwiające sprawne poruszanie się w obszarze kapitału ludzkiego ma pomysły Kontekst HR?

– Ludzie nie tylko są najważniejszym zasobem organizacji, lecz także osią, wokół której buduje się organizację, systemy, procesy. I z tego punktu widzenia działy personalne już niedługo staną się kluczowymi dla tych organizacji, które chcą wygrywać na rynku. Dzisiaj ludzie chcą pracować w przyjaznym środowisku, być traktowani partnersko, mieć wpływ na to, co i w jaki sposób robi ich organizacja. W zamian mogą dać z siebie więcej. Stawką jest niewyobrażalne w tradycyjnej organizacji zaangażowanie, wysoka elastyczność, ponadprzeciętna kreatywność i w konsekwencji efektywność, a więc cztery czynniki, które decydują w obecnych czasach o przewadze konkurencyjnej, pozwalają wygrywać wyścig z największymi graczami na rynku.

Organizacje przyszłości muszą patrzeć daleko i wyprzedzać trendy. Dbać o zaangażowanie pracowników i rozwój przywództwa. Istotnym jest też umiejętne zarządzanie między pokoleniami.

Kontekst HR International Group wykorzystując szeroki wachlarz usług wspiera wszystkie poziomy organizacji, również i działy personalne, aby mogły odpowiadać na potrzeby biznesu.

Jak różnią się oczekiwania i potrzeby klientów korzystających z doradztwa Kontekst HR w Polsce i na rynkach wschodnich i czy można mówić o elastycznej ofercie dostosowanej do potrzeb polskiego i zagranicznego odbiorcy?

– Kontekst HR prowadzi co roku badanie satysfakcji swoich klientów i od lat niezmiennie na pierwszym miejscu wśród cech wyróżniających nas na rynku jest elastyczne dopasowanie się do potrzeb klienta. To jest nasza wartość, pielęgnowana w podejściu do klientów i ich problemów. Mimo wszelkich podobieństw, wynikających z globalizacji, nie ma dwóch takich samych organizacji. Rynek Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy Rosji zdecydowanie się od siebie różnią. Aby móc sprostać oczekiwaniom klientów, wykorzystujemy unikalną metodę, jaką jest Kontekst HR Positive Change Management System – uporządkowywany model poznawania klientów i dopasowywania się konsultantów naszej firmy do specyfiki danego klienta.

Kontekst HR to bardzo szeroka oferta, ale ważniejsze od niej jest umiejętne dopasowanie jej do potrzeb konkretnej organizacji i konkretnego klienta. I to robi Kontekst HR International Group.

Rozmawiała Marianna Szczepańska

Artykuł ukazał się w kwartalniku „VIP Polityka Biznes Fakty”, nr 1(28), styczeń/marzec 2011, s.90.