Storytelling – jak opowiadać historie, które motywują?

Opowiadanie historii jest najbardziej naturalnym sposobem komunikacji. Przed wynalezieniem pisma około 10.000 lat temu tą metodą przekazywano najważniejsze dla danej wspólnoty wartości, mity i informacje. Potem opowiadanie historii stało się podwaliną literatury, poczynając od tych najważniejszych tekstów, jak choćby Biblii, na bajkach dla dzieci kończąc. Dzisiaj storytelling wraca jako skuteczne narzędzie, doskonale wpisujące się w pracę menedżerów i sprzedawców. Storytelling robi karierę. Ale przede wszystkim jest jak dotąd mało docenianym, lecz niezwykle skutecznym narzędziem komunikacji, perswazji i przywództwa.

Celem programu „STORYTELLING – JAK OPOWIADAĆ HISTORIE, KTÓRE MOTYWUJĄ?” jest dostarczenie wiedzy i przećwiczenie umiejętności niezbędnych do wykorzystywania storytellingu jako skutecznego narzędzia kierowania ludźmi.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • Wiedział, co to jest storytelling i dlaczego jest tak skutecznym narzędziem motywowania i kierowania ludźmi,
 • Znał siedem zasad tworzenia opowieści,
 • Wiedział, w jaki sposób szukać inspiracji do tworzenia opowieści, które motywują,
 • Znał przykłady skutecznego zastosowania storytellingu w kierowaniu ludźmi,
 • Umiał przygotować opowieści, które motywują,
 • Potrafił zastosować storytelling w procesie kierowania ludźmi: wzmacnianiu kultury organizacji, zarządzaniu przez wartości, motywowaniu i udzielaniu informacji zwrotnej.

Tematyka programu „Storytelling – jak opowiadać historie, które motywują?”:

 • Czym jest storytelling?
 • Siedem żelaznych zasad storytelling
 • Jak zbudować pasjonującą opowieść?
 • Storytelling jako narzędzie wzmacniania kultury organizacji zarządzaniu przez wartości,
 • Storytelling jako narzędzie motywowania,
 • Czynnik wizualny i wokalny w storytellingu.