Stypendia dla przyszłości

Potencjał ludzi to nasz kapitał na przyszłość – tę tezę potwierdzi każdy przedstawiciel środowiska HR. Debatę na temat kompetencji przyszłości prowadziliśmy podczas tegorocznego cyklu HR lunch meetingów, organizowanego przez Kontekst HR International Group. Wielokrotnie w czasie dyskusji pojawiał się temat młodych kadr, które w nadchodzących latach stanowić będą o sile gospodarki. A wskaźniki demograficzne nie są optymistyczne. Tym bardziej warto uważnie patrzeć na młodzież i wspierać ją, dbając o rozwój przyszłych pracowników.

Z tym założeniem doskonale koresponduje program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja. Pomaga on szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży, dla których sytuacja finansowa stanowi barierę w rozwijaniu talentów. Stypendyści to osoby szczególnie wyróżniające się – z potencjałem, ambicjami, pracowite i aktywne społeczne. Program stypendialny zakłada wspieranie finansowe młodzieży za pośrednictwem szkół, które zgłosiły się do projektu. Wpłat można dokonać na konto konkretnej szkoły (na przykład jeśli jest się jej absolwentem) lub zasilić ogólne konto projektu. Obecnie stypendia otrzymało już niemal 800 osób z całej Polski.

W poniedziałek, 26 listopada 2012 r. w Krakowie odbył się finał pierwszej edycji programu, podczas którego uhonorowano szkoły aktywnie działające w ramach projektu Fundacji Świętego Mikołaja „Solidarna Szkoła”. Relację z uroczystości można obejrzeć w TVP Info: http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczne/stypendia-swietego-mikolaja/9238938 i w naszej galerii zdjęć.

Dla zwycięzców konkursu „Solidarna szkoła” Kontekst HR International Group ufundował dwie tablice interaktywne.

Kontekst HR International Group aktywnie inwestuje w przyszłość i wspiera programy Fundacji Świętego Mikołaja, m.in. umożliwiając Fundacji zbiórkę pieniędzy podczas HR lunch meetingów i przekazując środki finansowe, z których fundowane są stypendia dla dzieci i młodzieży.

Więcej o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja: http://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site