Warto rozmawiać

Premiera HR lunch meetingu już za nami. Spotkaliśmy się we Wrocławiu w gronie 31 osób. Opinie uczestników spotkania były spójne – mówili: Warto rozmawiać. Zadbajmy, aby takie okazje pojawiały się częściej.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja pani Beaty Domagały (Toyota Motor Industries Poland), która omówiła całą gamę rozwiązań TOYOTY, które pozwoliły nie zwalniać pracowników przy dramatycznym dla zakładu spadku zamówień. O swoich doświadczeniach opowiedziała również druga nasza panelistka – pani Agnieszka Iżuk – która omówiła działania podjęte przez firmę WABCO.

Na kanwie dwóch przykładów rozgorzała dyskusja, w którą zaangażowali się dyrektorzy i menedżerowie działów HR największych pracodawców Dolnego Śląska. Dyskusja dotyczyła m.in. oczekiwanego wsparcia legislacyjnego, dojrzałości polskich menedżerów do działania w kryzysie, wykorzystania spowolnienia gospodarczego na działania szkoleniowe i usprawnieniowe, niematerialnego motywowania pracowników.

Dyskusje dopełnił wspólny lunch, który pozwolił na indywidualne rozmowy.

Co po spotkaniu mówili uczestnicy? Miałam okazję porównać swoje dotychczasowe działania HRM z tym co robią inne firmy w naszym regionie. Teraz wiem, że idę w dobrym kierunku – to słowa jednej z uczestniczek pierwszego HR lunch meetingu.

Po premierze projektu mamy głębokie przekonanie, że warto kontynuować  i rozwijać ideę HR lunch meetingów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i dzielenie się swoim doświadczeniem.

Zapraszamy na kolejny HR lunch meeting 24 czerwca 2009 r. w Warszawie. Zgłoszenie można wysyłać za pośrednictwem strony: www.HRlunchmeeting.pl.

Relacja Video