Własnymi siłami czy ze wsparciem?

Ośrodki oceny i rozwoju to z mojej perspektywy metoda, która już na dobre zagościła w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Spotkałam się z wieloma komentarzami praktyków HR na temat Assessment i Develomplent Centre – od absolutnego zachwytu po całkowite odrzucenie tej metodologii.

pobierz PersonelPlus_09-2012_LiW_wlasnymi silami czy ze wsparciem

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Personel Plus”, nr 9(58)/2012, s. 56-57.