Wspieramy program „Wolontariat dla Tatr”

Na prośbę Tatrzańskiego Parku Narodowego Kontekst HR nieodpłatnie przygotował i poprowadził szkolenia dla uczestników programu „Wolontariat dla Tatr”.

Szkolenia odbyły się 8 lipca w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) w Zakopanem. Program treningów dotyczył sztuki komunikacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi. W szkoleniach uczestniczyło blisko 60 wolontariuszy, którzy uczyli się sztuki budowania pozytywnych relacji z turystami, partnerskiego informowania o zasadach korzystania z TPN oraz sposobów postępowania z niechętnymi do rozmowy, bądź wręcz werbalnie agresywnymi turystami.

Program szkoleniowy został „uszyty na miarę” potrzeb TPN. Zajęcia opierały się na scenkach odgrywanych przez wolontariuszy przed kamerą. Scenki opisywały realia ich pracy oraz wymagały wykorzystania w praktyce zachowań proponowanych w czasie treningu.

„Szkolenie zostało tak przeprowadzone, aby przybliżyć wolontariuszom realne sytuacje, z którymi będą mieli do czynienia podczas wykonywania zadań na rzecz TPN.  W pełni zaspokoiło to nasze oczekiwania. Szczególnie wysoko oceniamy profesjonalizm i sposób jego poprowadzenia przez trenera” powiedział po szkoleniu Szymon Ziobrowski – inicjator programu z ramienia TPN.

Kontekst HR jest gotów dalej angażować się w szkolenie wolontariuszy Parku. Tym razem będzie to prawdopodobnie szkolenie liderskie dla wyróżniających się wolontariuszy, którzy będą prowadzić za sobą innych.

Program „Wolontariat dla Tart” ma na celu zaangażowanie miłośników Tatr w czynne budowanie świadomości ekologicznej turystów. Zadanie to będą realizować wolontariusze poprzez rozmowy z turystami. Zwiedzający Park będą informowani o zasadach jego udostępniania oraz przyczynach funkcjonujących tam ograniczeń. Wolontariusze mają służyć turystom pomocą i radą, kierować ruchem tam gdzie to konieczne, dbać o czystość szlaków, pomagać przy ich renowacji i remontach oraz prowadzić badania ankietowe.

Więcej informacji o programie na stronie www.tpn.pl