Zapraszamy na HR lunch meetingi

Ostatnie miesiące są czasem intensywnych dyskusji dotyczących wpływu spowolnienia gospodarczego na funkcjonowanie obszaru HRM w Polsce. Co ciekawe, spotykamy się z bardzo interesującymi spostrzeżeniami – często skrajnie różnymi. Zauważyliśmy, że postrzeganie aktualnej sytuacji często zależy od regionu, w którym prowadzimy rozmowy.

Zainspirowani tym spostrzeżenie zdecydowaliśmy się rozpocząć cykl regionalnych spotkań realizowanych w formie lunch meetingów, które odbędą się w 5 miastach Polski (Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań i Łódź). Cykl ten będziemy realizować pod hasłem „Kontekst personelu i zarządzania – czas zmian” wspólnie z Redakcją miesięcznika „Personel i Zarządzanie”.

Spotkania kierowane są do dyrektorów i menedżerów działów personalnych. W pierwszej kolejności będziemy zapraszać Klientów Kontekst HR i ich partnerów biznesowych. Nie będą to jednak spotkania zamknięte – jesteśmy otwarci na przedstawicieli innych organizacji. O uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc będzie ograniczona.

Pierwszy lunch meeting odbędzie się 27 maja b.r. we Wrocławiu w Hotelu Qubus. Spotkania będą miały charakter panelu dyskusyjnego poprzedzonego krótką prezentacją zaproszonego gościa. Będą realizowane w godzinach 13:00 – 16:00, przy czym ostatnią godzinę poświęcimy na wspólny lunch. Projekt realizowany będzie do końca listopada 2009 roku.

Treść dyskusji będzie dotyczyć aktualnych zmian w obszarze HR, różnych strategii reagowania na skutki spowolnienia gospodarczego oraz sposobów biznesowego wykorzystania tego okresu – nie tylko z perspektywy obszaru HRM.

Uczestnictwo w HR lunch meetingu  będzie bezpłatne. Będziemy jednak zachęcać wszystkich uczestników do finansowego wsparcia Fundacji św. Mikołaja, która na każdym naszym spotkaniu będzie rozprowadzać cegiełki przeznaczone na swoją bieżącą działalność charytatywną.

Harmonogram spotkań wygląda następująco:
– 24.06 – Warszawa
– 23.09 – Gdańsk
– 21.10 – Poznań
– 25.11 – Łódź

Kolejne, szczegółowe informacje będziemy publikować w następnych aktualnościach.

Liczymy, że spotkamy się z Państwem w jednym z pięciu wybranych przez nas miast. Do zobaczenia.