Zapraszamy na seminarium pt.: „Zarządzanie międzykulturowe”

Kontekst HR został poproszony przez Institute for International Research o poprowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania zespołem międzykulturowym. Warsztaty odbędą się w ramach seminarium, które będzie miało miejsce w dniach 6-7 listopada b.r. w hotelu Mercure w Warszawie. Poprowadzi je Anna Filipow, senior-konsultant Kontekst HR.

Warsztaty odbędą się pierwszego dnia seminarium.  Swoją tematyką obejmą m.in. następujące zagadnienia: charakterystyka kultur występujących w firmach uczestników seminarium, plusy i minusy wielokulturowości – szanse i zagrożenia, identyfikacja i znaczenie różnic kulturowych w świecie biznesu, szok kulturowy pracowników jako wyzwanie dla całej firmy oraz różnice między kulturą organizacyjną, a narodową.

Program drugiego dnia seminarium oparty będzie na ciekawych case study zaprezentowanych przez doświadczeniach praktyków i ekspertów – na co dzień pracujących w środowisku międzykulturowym. Prelegenci odniosą swoje prezentacje do zagadnień omówionych podczas pierwszego dnia seminarium.

Celem seminarium jest poznanie i udoskonalenie umiejętności zarządzania zespołem międzykulturowym. Podczas seminarium zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i nieporozumieniami, których źródłem są różnice kulturowe. Seminarium będzie też szansą na zaznajomienie się ze specyfiką zachowań biznesowych, które są charakterystyczne dla poszczególnych krajów.

Więcej informacji o seminarium