Zarządzanie projektami – przygoda zamiast udręki

W ciągu ostatnich szesnastu lat szkoliłem z zarządzania projektami menedżerów w dziesiątkach firm. Na te zajęcia zazwyczaj trafiały dwie kategorie ludzi. Na własny użytek nazwałem ich: Przestraszeni Nieświadomi oraz Udręczeni Zniechęceni. Sprawdź, do której kategorii należysz?

Ci pierwsi byli kierowani na szkolenie, ponieważ praktyka korporacyjna zaczynała wymagać od nich przejęcia odpowiedzialności za realizację projektów i kierowanie zespołami projektowymi. Najczęściej rozpoczynali te działania, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu zwykłego zarządzania operacyjnego, bez stosowania metodycznego podejścia projektowego i narzędzi planistycznych. Zderzali się z twardą barierą niemożności: oporem pracowników przed podejmowaniem dodatkowych zadań, problemami z egzekwowaniem zadań projektowych od ludzi, dla których nie byli funkcjonalnymi szefami, inercją organizacji. Przestraszeni pierwszym wrażeniem przychodzili na szkolenie ze świadomością problemu, ale bez świadomości tego, jakie błędy sami zdążyli popełnić.

Ci drudzy pojawiali się na szkoleniu zdemotywowani długotrwałym waleniem głową w mur. Wiedzieli, gdzie zabrakło im kompetencji: schematyczne lub biurokratyczne zastosowanie narzędzi planistycznych, brak wsparcia ze strony sponsorów, puchnące zakresy zadań uniemożliwiające ukończenie projektu, brak motywacji w cross strukturalnych i działających w rozproszeniu zespołach projektowych. Przychodzili bez wiary, że coś można z tym zrobić, i przestraszeni, że kolejny projekt będzie dla nich nową udręką.

Tymczasem wcale nie musi tak być!

Na moim szkoleniu chcę dać narzędzia do tego, aby zarządzanie projektami dla Ciebie i Twojego zespołu stało się fascynującą przygodą, energetycznym działaniem dającym wewnętrzną motywację oraz ciekawym wyzwaniem intelektualnym i rozwojowym. Żeby tak się stało, musimy razem popracować nad sposobami: zorganizowania procesu zarządzania projektami w firmie, definiowania roli oraz ułożenia współpracy lidera zespołu projektowego i sponsora, wykorzystania narzędzi planistycznych do podejmowania decyzji, zaangażowania zespołu w budowanie wspólnej wizji działania (dzieląc się odpowiedzialnością i zarządzając kompetencjami ludzi w projekcie), sprawiania, by kontrola była źródłem władzy, strategicznego podejścia do zarządzania ryzykiem projektu.

To dziedzina praktycznej wiedzy i umiejętności. Tu nie ma miejsca na teoretyczne dywagacje. Dlatego będziemy pracować na Twoim projekcie. Wspólnie przejdziemy cały proces planowania od wizji po ewaluację. W tym czasie chętnie podzielę się z Tobą własnym doświadczeniem. Wspólnie wypracujemy sposoby na to, żebyś mógł skutecznie realizować projekty, przy okazji samemu się nie frustrować i nie popaść w konflikt ze swoim otoczeniem w organizacji.

Z niecierpliwością czekam, żebyśmy mogli spotkać się i wspólnie zmierzyć się z tym wyzwaniem.

Termin: 6-8.06.2016
Szczegółowy opis: Zobacz tutaj