Czy wielkość ma znaczenie? O szkoleniach dla dużych grup

Stare powiedzenie mówi, że nie liczy się wielkość, ale technika. I wprawdzie dotyczy ono zupełnie innych spraw, ale świetnie oddaje istotę treningów dla dużych grup. Duża liczba uczestników nie musi wykluczać efektywności procesu szkoleniowego. Wymaga za to innej metody prowadzenia zajęć.

Mówiąc o dużych grupach szkoleniowych, mam na myśli takie liczące od kilkudziesięciu do kilkuset (do kilku tysięcy) osób. Dolna granica jest dość płynna, górna – w zasadzie nie istnieje. W USA szkolenia prowadzone przez znanych mówców, takich jak: Brian Tracy, Jim Cathcart czy John Maxwell, organizowane są w wielkich halach sportowych (a nawet na stadionach) i gromadzą jednorazowo nawet 20 tys. ludzi! Takie treningi są tam niezwykle popularne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby także u nas wykorzystywać je w procesie rozwoju pracowników i menedżerów.

Ostatnie dwadzieścia lat ukształtowało w nas przekonanie, że najbardziej efektywne są szkolenia prowadzone mniej więcej w 12-osobowych grupach. To prawda, że małe grupy szkoleniowe pozwalają na prowadzenie wielu ćwiczeń praktycznych, np. symulacji typu role play. Nie bez znaczenia jest, że możliwość nawiązania bliższej relacji trenera z uczestnikami sprzyja efektywnemu uczeniu się. Ale to nie oznacza, że tylko takie szkolenia mają sens. Wprost przeciwnie! Szkolenia dla dużych grup mają wiele niedocenianych dotąd zalet.

Po pierwsze, sprzyjają uczeniu się poprzez: obserwację, zadania powiązane z problemami praktycznymi i refleksję oraz w oparciu na przykładach. Nie wszyscy uczą się w ten sam sposób, więc nie dla każdego optymalną metodą są role play’e. Ludzie preferujący styl teoretyczny, refleksyjny czy pragmatyczny mogą znacznie skuteczniej nauczyć się nowych rzeczy, słuchając interaktywnego wykładu, obserwując ćwiczenia (nagrane na wideo lub wykonywane przez aktorów na scenie), bądź analizując praktyczne studia przypadków. Istotne jest też to, że duża grupa nie wyklucza przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Świetnie przemyślane materiały szkoleniowe, które towarzyszą takim zajęciom oraz precyzyjnie dobrane ćwiczenia, zapewniają komfortową naukę także ludziom uczącym się w stylu aktywnym.

Po drugie, mają wielką moc motywacyjną. Ogromną siłę oddziaływania mają już same duże grupy ludzi, których jesteśmy częścią (psychologia tłumu). Udział w takim treningu i obcowanie z nagromadzeniem ogromnej ilości pozytywnej energii wyzwalają w nas poczucie siły i motywację do zmian. A zatem jest to świetne narzędzie prowadzące do zmian postaw i zachowań, przynosi długotrwałą ich poprawę i efektywność funkcjonowania w organizacji.

Po trzecie, silnie oddziałują na wyobraźnię. Szkolenia dla dużych grup to praca na wyobraźni. Ogromne znaczenie w takich treningach ma słowo. Precyzja w operowaniu językiem urasta do umiejętności kluczowej. Ze swej istoty szkolenia dla dużych grup są w związku z tym lepiej przemyślane i przygotowane. Prowadzone są przez speakerów, a nie trenerów – ludzi z wielkim doświadczeniem, odważnych, obdarzonych charyzmą i umiejętnością oddziaływania na grupę. Forma wykładowa wymusza na speakerze konieczność posiadania świetnego warsztatu, doskonałego posługiwania storytellingiem oraz przytaczania trafnych case studies. To wszystko sprawia, że szkolenia dla dużych grup są prawdziwym teatrem wyobraźni.

Po czwarte, są po prostu tańsze. W przeliczeniu na jeden „osobodzień” szkoleniowy, koszt takich treningów prezentuje się korzystnie. Szkolenia dla dużych grup są minimum 50 proc. tańsze od szkoleń prowadzonych w grupach 12-osobowych. Czym większa grupa, tym mniejszy jednostkowy koszt szkolenia. Dokładnie odwrotnie niż w przypadku szkoleń tzw. tradycyjnych.

I jeszcze jeden argument za: takie szkolenia są u nas nowością, kojarzone są z wizytami w Polsce bardzo znanych, głównie amerykańskich gwiazd biznesu. Nowość i pozytywne skojarzenia tworzą także wartość szkoleń dla dużych grup.

Co w praktyce wyróżnia szkolenia dla dużych grup? Siłą rzeczy są to szkolenia prowadzone w trybie konferencyjnym. Wykład i prezentacja speakera są wspierane działaniami zachęcającymi uczestników do czynnego zaangażowania. Wykorzystujemy w tym celu m.in. demonstracje, ćwiczenia pokazowe, ćwiczenia indywidualne i zespołowe (realizowane przez uczestników) oraz filmy instruktażowe. Każdy z uczestników otrzymuje specjalnie zaprojektowany zeszyt ćwiczeń, w którym – obok treści merytorycznych – znajdują się także ćwiczenia do samodzielnego wykonania na szkoleniu i po jego zakończeniu

Słyszałem kiedyś historię o znanym konsultancie, trenerze i speakerze któremu jeden z klientów zadał takie oto pytanie:

−    Ile wziąłbyś za jednogodzinne szkolenie?

Konsultant podał bardzo wysoką cenę. Klient był wzburzony:

−    Dlaczego aż tyle? – zapytał.

−    Żeby dobrze poprowadzić takie szkolenie, muszę poświęcić dwa dni pracy na jego przygotowanie – wyjaśnił konsultant.

Klient patrzył z niedowierzaniem

−    Aż dwa dni – wątpił – żeby przygotować jednogodzinne szkolenie? To ile potrzebujesz czasu, aby przygotować dwudniowy trening?

−    O, to proste – nie potrzebuję go wcale. Dwudniowe szkolenie mogę poprowadzić od ręki.

Wartością szkoleń dla dużych grup jest ich świetne przygotowanie. Prowadzą je charyzmatyczni speakerzy, czyli ludzie potrafiący inspirować innych do zmian, które pociągają za sobą sukces. A sukcesu łakną i ludzie, i firmy. Twoja organizacja potrzebuje sukcesu. Twoja organizacja potrzebuje szkoleń dla dużych grup pracowników.

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Benefit”, nr 3(15)/2013, s. 24.