David Huse w zespole Kontekst HR

20 lat spędziłem w Procter & Gamble na stanowiskach dyrektorskich w pionach komercyjnych, od 1996 do 1999 roku pracowałem w Polsce. Przez 3 lata byłem dyrektorem w firmie Heinz. Od tego czasu prowadziłem program wolontariatu podczas londyńskiej olimpiady, byłem też głównym organizatorem obchodów 200. rocznicy bitwy pod Waterloo. Teraz jestem przewodniczącym jednej z największych w Wielkiej Brytanii organizacji charytatywnych z 2,4 milionami członków.

Moje biznesowe umiejętności i doświadczenie:

  • projektowanie i dostarczanie planów strategicznych. Używam sprawdzonej metodologii i angażuję liderów biznesu w ten proces.
  • zarządzanie organizacją. Prowadziłem i zarządzałem dużymi (300+) i małymi (15) zespołami, pracowałem w strukturach macierzowych i tradycyjnych, przeprowadzałem udane reorganizacje, współpracowałem z różnymi grupami ludzi i wprowadzałem najnowocześniejsze kompetencje HR.
  • praktyczne doświadczenie. Dostarczałem programy zmian, zarządzania projektami i realizacją projektów na dużą skalę, zarządzania budżetem, coachingu i mentoringu oraz szkoleń (moi klienci w Polsce to Whirlpool, Apsys, Toyota i Ernst and Young).

Zobacz, jak o tym mówię.

David Huse, senior business leader with UK and Polish market experience:

I spent 20 years with Procter and Gamble at Director level in Commercial roles and worked in Poland from 1996 until 1999. I was a Director at Heinz for 3 years. Since then I ran the London Olympics volunteer programme for the Mayor, lead the work to commemorate the 200th Anniversary of the battle of Waterloo and I am now the Chair of one of the UK’s largest volunteer Charities with 2.4 million members.

In business I have the following skills and experience:

  • designing and delivering strategic plans. I use a proven methodology and involve the senior business leaders in the process.
  • organisation management. I have lead and managed large (300 plus) and small (15) teams, worked in matrix and non-matrix structures, lead re-structures, worked with diverse groups of people and put in place HR competencies.
  • practical experience. I have experience of delivering change programmes, project management and delivery of large scale projects, budget management, coaching and mentoring and training (clients in Poland include Whirlpool, Apsys, Toyota and Ernst and Young).

See, how I talk about it.

_________________________________________________________________________________

Do zespołu Kontekst HR dołączył wyjątkowy człowiek, którego doświadczenie może być wartością dla Państwa organizacji. Zapraszamy do kontaktu z nami.