Doskonalenie warunkiem bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to ludzie. Żadne systemy bezpieczeństwa nie są w stanie działać sprawnie, jeżeli ludzie, którzy je obsługują, popełniają błędy. To od kompetencji ludzi zależy dzisiaj bezpieczeństwo nas wszystkich.

Podobnie jest w biznesie. Ciągłe doskonalenie ludzi zwiększa bezpieczeństwo każdego przedsięwzięcia. Im wyższe kwalifikacje naszych pracowników, tym większe szanse na sukces. To jest tak, jak we współczesnej wojnie: najlepiej sprawdzają się siły specjalne. To znaczy świetnie wyszkolone, niewielkie oddziały żołnierzy, którzy zadają wrogowi precyzyjne ciosy.

Inwestowanie w szkolenia i rozwój ludzi zwiększa bezpieczeństwo firmy, zwielokrotnia jej zdolność do radzenia sobie w trudnych warunkach konkurencji rynkowej i kryzysu. Jeżeli ktoś może przetrwać, to tylko ludzie świetnie przygotowani, doskonale radzący sobie ze stresem, szybko uczący się nowych rzeczy, dopasowujący się do zmieniających się warunków, szybko podejmujący decyzje, nastawieni na działanie i eksperymentowanie, poszukujący innowacyjnych rozwiązań.

Wszystkie te kompetencje można rozwijać w ludziach. Ludzie rzadko są sami z siebie geniuszami. Talent jest tylko jednym z wielu warunków sukcesu. W 90% za sukces odpowiada ciężka praca i ciągłe doskonalenie się!!!

A wymagania rosną. To, co było uważane za wybitne osiągnięcie 100 lat temu, dzisiaj wydaje się banalne. Zwycięzca biegu na 100 metrów mężczyzn podczas igrzysk olimpijskich w 1908 roku pokonał ten dystans w czasie 22,6 sekundy. Dzisiaj taki wynik bez trudu osiągają… gimnazjaliści. W przypadku maratonu (42 km i 195 m) najlepszy czas uzyskany na zawodach licealistów w USA kilka lat temu jest o ponad 20 minut lepszy od rekordu olimpijskiego z 1908 roku! I jeszcze inny przykład: kiedy Piotr Czajkowski w 1878 roku skończył komponować swój koncert skrzypcowy D-dur, utwór ten uchodził za niemożliwy do zagrania. Dzisiaj grają go uczniowie każdego konserwatorium na świecie.

W 1994 roku grupa angielskich badaczy wyruszyła na poszukiwania talentu muzycznego. Wzięto pod lupę 257 uczniów i podzielono ich na 5 grup kompetencyjnych (ze względu na instrument, czas poświęcany na naukę, warunki socjoekonomiczne itd.). Przeprowadzono szczegółowe wywiady z uczniami i ich rodzicami. Zadawano różne pytania: jak dużo czasu dziecko przeznacza na ćwiczenia, w jakim wieku potrafiło zanucić możliwą do rozpoznania melodię i tym podobne. Wyniki były jednoznaczne. W grupie najzdolniejszych młodych muzyków nie udało się znaleźć żadnych przejawów rozwiniętych zdolności muzycznych. Mimo to różnice w osiągnięciach uczniów były ogromne. Okazało się, że jedynym czynnikiem różnicującym tych najlepszych od przeciętnych była… liczba godzin poświęconych na ćwiczenia. Najlepsi muzycy poświęcali średnio 2 godzinny dziennie na ćwiczenia, przeciętni – 15 minut. Różnica wynosiła więc 800%!!! I to była kluczowa kwestia różnicująca „talenty” od przeciętniaków. A więc kluczową kompetencją okazała się doskonalenie się i rozwój.

Uczenie się jest warunkiem sukcesu. A sukces przynosi bezpieczeństwo każdemu biznesowi! Można by więc powiedzieć, że bezpieczeństwo jest funkcją ciągłego doskonalenia ludzi i organizacji.

Artykuł ukazał się w „Prevent Magazine” nr 3/2012, s. 36-37.