Dział do zadań specjalnych

W jaki sposób możemy pomóc naszym organizacjom w rozwoju? Jak wesprzeć biznes w elastycznym dostrojeniu się do potrzeb rynku i wymagań klienta? Jak uczynić z naszych przedsiębiorstw liderów?

Na te i wiele innych pytań szukaliśmy odpowiedzi we wtorek, 7 czerwca 2010 r. podczas trzeciego w tym roku HR lunch meetingu we Wrocławiu.

Każde nasze spotkanie rozpoczyna wystąpienie gościa specjalnego, który ze swojej perspektywy przedstawia rolę działów personalnych w uelastycznianiu biznesu. Tym razem gościem była pani Renata Zagórda, Manager PPG HR Shared Services. Zaprezentowała ona model funkcjonowania HR-u w PPG Industries – wydzielonej jednostki biznesowej, świadczącej usługi na rzecz różnych podmiotów w ramach grupy PPG. Wskazała oparte na praktycznych doświadczeniach zalety i słabości takiego rozwiązania. Wśród korzyści wymieniła: wspólne zasoby personalne dla całego kraju, wiedzę ekspercką i doradztwo dotyczące wynagrodzeń, szkoleń i możliwości rozwoju zgodne z zasadami organizacji połączone ze znajomością rynku lokalnego, podniesienie efektywności działań dzięki spójnym rozwiązaniom, możliwość wymiany doświadczeń, dostęp do wszystkich wdrażanych narzędzi i wdrożone konkretne narzędzia dla całego kraju. Zidentyfikowane przez nią słabości, to: dłuższy czas reakcji na pojawiające się potrzeby biznesu, mniejsza dostępność spowodowana oddaleniem od niektórych klientów, słabszy kontakt bezpośredni (z pracownikami, menedżerami), mniejsze identyfikowanie się z lokalnymi organizacjami.

Dyskusja, która odbyła się po prezentacji ogniskowała się wokół pytania, czy tą drogą warto podążać, czy jest to przyszłość HR-u. Jak zwykle zdania były podzielone. Podkreślano, że shared service’s to dobre rozwiązanie dla organizacji dużych i działających w rozproszeniu. W mniejszych firmach lepiej sprawdzają się inne modele, takie jak np. HR Biznes Partnerzy. Dyskutanci zgodzili się, że nie będzie jednego, zunifikowanego modelu funkcjonowania HR w przedsiębiorstwach. Natomiast kilka elementów stanie się wspólnymi: nastawienie na optymalizację kosztów, bezpośrednie wspieranie menedżerów operacyjnych i… zwiększająca się multifunkcjonalność działów personalnych. Działy HRM będą – zdaniem uczestników HR lunch meetingu we Wrocławiu – przekształcać się w „działy do zadań specjalnych”, czyli centra wspierania biznesu. Ich istotną rolą będzie z jednej strony odpowiadanie na ciągle zmieniające się potrzeby, z drugiej – wyprzedzanie, czyli strategiczne spojrzenie w przyszłość i przygotowywanie organizacji np. na zmiany na rynku pracy (brak specjalistów).

Podczas każdego tegorocznego spotkania nasz Partner Społeczny – Fundacja Świętego Mikołaja – promuje swój program „Solidarni” i przeprowadza zbiórkę pieniędzy. We Wrocławiu udało się zebrać 776 zł, które zostaną przeznaczone w całości na stypendia dla uczniów jednej z wrocławskich szkół. Serdecznie dziękujemy!

Cykl HR lunch meetingów organizują Kontekst HR International Group, redakcja „Personelu i Zarządzania” i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Grono ponad 20 uczestników składało się z dyrektorów i menedżerów personalnych czołowych firm Dolnego Śląska.

Patronem medialnym spotkań jest portal praca.pl.

Następny HR lunch meeting odbędzie się 13 września w Rzeszowie. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.hrlunchmeeting.pl.

Artykuł o spotkaniu w „Personelu i Zarządzaniu” (nr 7/2011).