Jak efektywniej wykorzystywać wyniki badań

Firmy inwestują całkiem spore pieniądze w badania swoich menedżerów – tylko czy w pełni konsumują później ich efekty? Jakie są losy wyników badań? Bywa tak, że osoby otrzymujące swoje raporty, zapoznają się z nimi i… no cóż, czasem chowają je po prostu do szuflady. A może po prostu warto zmierzyć się z wynikami dogłębnie i wyciągnąć z nich maksimum informacji, aby móc świadomie dokonywać zmian?

W ostatnim czasie dla kilku naszych klientów prowadziliśmy dwudniowe warsztaty, których celem była wnikliwa, wspólna analiza indywidualnych raportów powstających po badaniu Success Insights. Dzięki temu stworzyliśmy mapę zespołu, co pozwoliło spojrzeć na postawy grona menedżerskiego (całościowo i indywidualnie) i na wynikające z tego konsekwencje biznesowe.

Podczas prowadzonych zajęć wspólnie odszyfrowywaliśmy treści zapisane w indywidualnych raportach. Uczestnicy dzielili się ze sobą wnioskami i refleksjami dotyczącymi uzyskanych wyników. Wzajemnie wyjaśniali sobie znaczenie pewnych zapisów, pokazywali przykłady zachowań, co dodatkowo stanowiło ważny czynnik integracyjny. Zastanawiali się także nad skutkami różnych postaw – dla nich, ich zespołów, organizacji.

Raport Success Insights pokazuje również sposoby funkcjonowania danej osoby: naturalny i dostosowany (czyli wypracowany w oparciu o doświadczenie w danej organizacji). Szukaliśmy też odpowiedzi na pytanie – co zdecydowało o wyborze takiej a nie innej postawy w miejscu pracy. Uczestnicy zastanawiali się, jakie koszty ponoszą tworząc swój dostosowany styl i czy rzeczywiście dana postawa jest pożądana. Wspólna dyskusja dała możliwość zweryfikowania przekonań, jak również wyborów zachowań. Pojawiały się wnioski typu: „Podążam nie w tę stronę. A myślałem, że właśnie tego się ode mnie oczekuje”. Praca nad raportami zachęciła również uczestników do refleksji nad tym, jaką kulturę organizacji, my jako menedżerowie, tworzymy i co możemy jeszcze w tym zakresie udoskonalić.

Warsztat był niepowtarzalną okazją do zmierzenia się z samym sobą oraz do zmierzenia się zespołu (jako całości) z ideami i wartościami głoszonymi przez organizację. Uczestnicy wychodzili z niego z własnymi postanowieniami i planami dalszych działań. Wspólnie szukali udoskonaleń na pracę swojego zespołu. Udało się również wyjaśnić nieporozumienia oraz znaleźć klucz do lepszej współpracy i efektywności.

Warsztat po badaniu Success Insights dał każdemu lepsze rozumienie wyników, wymianę doświadczeń, większą wiedzę o sobie. A wiadomo, że świadomość siebie jest pierwszym krokiem do zmiany. Umożliwił również wypracowanie wspólnych postanowień oraz ujednolicenie sposobów działania w organizacji i wpływania na innych.

Artykuł został opublikowany w „Roczniku Kontekst HR 2010”.