Kolorowe zadania

Zadania, sprawy do zrobienia lub załatwienia… Każdy menedżer ma ich tygodniowo co najmniej kilkadziesiąt i tyleż dylematów: co robić, a czego nie, które zadanie delegować i komu, kogo uprawnić, kogo nadzorować, kogo kontrolować, komu zapewnić wsparcie i jakie…?

Codziennie podejmujemy takie decyzje. W większości są to dobre i skuteczne rozstrzygnięcia. Warto jednak przyjrzeć się sobie i swoim działaniom w tym zakresie, by podejmować je jeszcze lepiej i bardziej świadomie. Jak powiedział Brian Tracy: Im intensywniej ćwiczysz cechy przywódcze na drobnych sprawach, tym większą stwarzasz sobie szansę stania się liderem, gdy chodzi o sprawy ważniejsze.

Każde zadanie ma swój charakter – potrzebny jest konkretny czas na jego realizację, odpowiednie umiejętności, zaangażowanie do jego wykonania. Ma też odpowiednią wagę – wpływ na wynik biznesowy. Dla ułatwienia można stworzyć odpowiednią matrycę (jej ilustracja jest elementem tapety na ekran komputera), która pozwoli nam na szybkie i właściwe klasyfikowanie zadań do wykonania.

Uwzględniając zmienne (czas na realizację zadania i wpływ zadania na wyniki) możemy zatem podejmować:

  • zadania czerwone – mają duży wpływ na wyniki, a czas wymagany na osiągnięcie założonej efektywności jest równy lub krótszy niż czas realistycznie potrzebny na ich wykonanie;
  • zadania pomarańczowe – mają duży wpływ na wyniki, ale czas na osiągnięcie założonej efektywności jest dłuższy niż czas potrzebny na ich wykonanie;
  • zadania niebieskie – mają niewielki wpływ na wyniki, a czas potrzebny na osiągnięcie zakładanej efektywności jest równy, bądź dłuższy od dostępnego na ich wykonanie;
  • zadania zielone – mają niewielki wpływ na wyniki, chociaż czas wymagany na osiągnięcie założonej efektywności jest równy czasowi potrzebnemu na ich wykonanie.

Świadomość charakteru (koloru) zadania pozwoli lepiej dobierać pracowników do jego wykonania. Kierując się stopniem samodzielności pracownika w stosunku do danego zadania możemy szybciej i sprawniej wybrać zadanie, które pracownik ma skutecznie zrealizować. Finalny sukces wpłynie na motywację do działania i wzrost zaangażowania.

I o tym ma nam przypominać czerwcowa tapeta. Zachęcam do zainstalowania jej na własnym komputerze.

Więcej na ten temat w artykułach:

Pobierz tapety w zależności od twojego rozmiaru ekranu:

800×600  (lub wersja 2, bez kalendarza)

1024×768 (lub wersja 2, bez kalendarza)

1280×800 (lub wersja 2, bez kalendarza)

1280×1024 (lub wersja 2, bez kalendarza)

1440×900 (lub wersja 2, bez kalendarza)

W zależności od systemu, z jakiego korzystacie, instrukcje do zmiany tapety na pulpit znajdziecie pod następującymi linkami: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OSX.