Kontekst HR International Group musi wciąż się zmieniać

Kontekst HR powstał siedem lat temu jako maleńka, trzyosobowa firma, w której chcieliśmy w kameralny sposób realizować naszą pasję, jaką jest prowadzenie szkoleń. Nasi klienci bardzo szybko zweryfikowali tę wizję!

W ciągu siedmiu lat, aby nadążyć za Państwa oczekiwaniami, rozbudowywaliśmy sukcesywne zespół konsultantów. Dziś pracujemy w piętnastoosobowym zespole doświadczonych konsultantów.

Rozbudowywaliśmy nasze know-how. Stworzyliśmy programy rozwojowe dedykowane dla menedżerów i liderów: Leadership Tool Box® oraz mix motywacyjny®. Opracowaliśmy program rozwijający kompetencje sprzedażowe: Value creates volume.

Rozszerzyliśmy zakres działania o doradztwo dotyczące HRM, badania i coaching, które wspierają i wnoszą dodatkową wartość do projektów szkoleniowych. Usprawnialiśmy nasze systemy i procedury zdobywając jako pierwsza polska firma szkoleniowa certyfikat ISO. Zmienialiśmy model biznesowy budując Kontekst HR International Group po to, aby obsługiwać naszych klientów na skalę międzynarodową i móc wchodzić na nowe rynki. Zdobywaliśmy doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwojowych w Anglii, na Ukrainie i w Rosji.

Teraz nie wystarcza, że jesteśmy doświadczonymi trenerami. Oczekujecie Państwo, że w prowadzenie projektów rozwijających kompetencje pracowników będziemy włączać zaawansowaną wiedzę zarządczą oraz doświadczenie biznesowe. Obecnie dla naszych klientów kluczowe staje się to, czy możemy skutecznie wspierać realizację ich celów zarządczych poprzez lepsze zaangażowanie najważniejszego potencjału, jakim są pracownicy. To, czy będziemy rozumieć ich środowisko pracy i kulturę organizacyjną. Istotne jest to, abyśmy umieli znaleźć sposób na wspieranie, pogłębianie i utrwalanie pozytywnych zmian w zachowaniach pracowników. To, czy efekty projektów rozwojowych uda nam się przenieść poza salę szkoleniową. Nasi klienci wymagają również innowacyjnego podejścia i nowych metodologii. Jest to istotne, ponieważ coraz częściej mamy do czynienia z grupami doświadczonych i już wielokrotnie szkolonych pracowników.

Dziś widzimy, że tak, jak Państwa firmy i instytucje działają w sytuacji ciągłych zmian, tak też Kontekst HR International Group musi wciąż się zmieniać, aby skutecznie odpowiadać na coraz bardziej zaawansowane oczekiwania naszych klientów.

Artykuł został opublikowany w „Roczniku Kontekst HR 2010”.