Krótka nitka czy spoglądanie za pagórek?

12 czerwca 2012 r. w Krakowie spotkało się na HR lunch meetingu w Krakowie ponad 20 dyrektorów i menedżerów HR.

LeRoy Eims powiedział: „Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni”. Zdaniem uczestników spotkania właśnie taką rolę przywódczą powinien w biznesie odgrywać współczesny HR. Działy personalne znalazły się pomiędzy konicznością zajmowania się typowymi funkcjami kadrowymi a koniecznością odważnego spoglądania w przyszłość, wiążącego się często z negowaniem dotychczasowych „zdobyczy” HR-u.

Dyskusja koncentrowała się wokół kompetencji nie tylko działów HR, ale także menedżerów personalnych. Powinny to być osoby poszukujące wyzwań, innowacyjne, pro-aktywne, lubiące swoją pracę i ludzi, potrafiące wdrażać pomysły, by zwiększać efektywność ludzi w organizacjach.

Esencją spotkania jest kilka haseł, które stały się czymś w rodzaju wyrażeń–kluczy:

  • Krótka nitka – siłą HR-u przyszłości jest bliskość do biznesu i pracowników.
  • Spoglądanie za pagórek – przewidywanie trendów, pokazywanie perspektyw i proponowanie zarządom rozwiązań umożliwiających dopasowanie organizacji do zmieniających się warunków na rynku pracy.
  • Prosty HR – rezygnacja ze skomplikowanych i często niewiele wnoszących systemów HR-owych na rzecz prostych rozwiązań; biznes musi widzieć sens i korzyść z obecności HR-u.
  • Siła jest w nas – siła do zmian tkwi w samych HR-owcach; coraz większe zrozumienie potrzeb biznesu, a z drugiej strony wrażliwość społeczna pozwalają menedżerom personalnym na szukanie nowych, niestandardowych rozwiązań wpływających na wykorzystanie potencjału pracowników i zwiększenie ich lojalności wobec pracodawcy.

Partner społeczny cyklu – Fundacja Świętego Mikołaja – zebrał w trakcie spotkania kwotę 532 zł i 4 euro, która zostanie przeznaczona w ramach programu „Solidarni” na stypendium naukowe w Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej.

Najbliższy HR lunch meeting odbędzie się 11 września w Gdańsku, a następne: w Poznaniu (16.10) i Warszawie (23.11). Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.hrlunchmeeting.pl.

Partnerem HR lunch meetingów jest „Pesonel i Zarządzanie”, zaś patronami medialnymi są miesięcznik „Benefit” oraz portale pracuj.pl i praca.pl.