Lista dobrych pomysłów

Każdy z nas od czasu do czasu staje przed dylematem jak zrobić coś inaczej, jak nie powielić pomysłu z zeszłego roku, jak olśnić swoim pomysłem, jak zerwać z rutyną.

Co wtedy robimy chcąc wybrnąć z kłopotu? Pytamy znajomych, jaki mają pomysł, badamy konkurencję, powołujemy zespół roboczy, kupujemy książki, szperamy po Internecie… A co zrobić, gdy czasu nie mamy za dużo i szybko musimy wymyślić „coś innego”? Można sięgnąć do jednego z narzędzi wymyślonych przez twórcę burzy mózgów, Alexa Osborna – do listy kontrolnej Osborna.

Jest to świetne narzędzie do udoskonalania pomysłów i funkcjonujących już rozwiązań. Nie wymaga wiele czasu, ponieważ cała sesja zajmuje maksymalnie godzinę. A czasem już po kilku minutach pracy pojawiają się ciekawe rozwiązania. Nic się też nie stanie, gdy przerwiemy pracę i wrócimy do niej później. Czasem nawet jest wskazane zrobienie przerwy, by nasz mózg wytworzył fantastyczne rozwiązania. Z listy można skorzystać pracując indywidualnie lub zespołowo. Słowem: to narzędzie uniwersalne.

A na czym polega korzystanie z listy kontrolnej Osborna? Na przyglądaniu się rozwiązaniu, które posiadamy i zadawaniu sobie kolejnych pytań z listy. Ważne jest, by przejść całą listę i na każde pytanie znaleźć choć jedną odpowiedź. Należy zapisywać wszystkie skojarzenia i pomysły, nawet te które wydają się nieracjonalne. Podobnie jak w burzy mózgów nie krytykujemy pomysłów (wykluczone są również te stwierdzenia, które pojawiają się w naszej głowie, np. „szef się na to nie zgodzi”, „to zbyt kosztowne” itd.).

Zobaczmy na przykładzie jak działa ta metoda. Poniżej znajduje się w części już uzupełniona lista. Spróbuj stworzyć i dopisać własne pomysły.

Pomysł do udoskonalenia: album wręczany pracownikowi na okrągłą rocznicę pracy.

JAK INACZEJ WYKORZYSTAĆ?

Czy istnieje inna możliwość wykorzystania tej rzeczy? Czy ten pomysł można zastosować gdzie indziej?…

 • Zamiast albumu wręczać album z fotografiami pokazującymi pracownika w miejscu pracy, (fotoksiążka),
 • Album – to tylko okładka, a w środku może mieć skrytkę (np. na pieniądze),
JAK DOPASOWAĆ?

Co jest podobne do tego pomysłu? Czy istnieją jakieś analogie? Co mógłbyś podpatrzeć?…

 • Audiobook,
 • Płyta DVD zawierająca film o kolekcji dzieł sztuki muzeum w Luwrze,
CO MOŻNA ZMIENIĆ?

Czy możesz zmienić znaczenie, kolor, ruch, wielkość, kształt, dźwięk, zapach itp.?…

 • Album o nietypowym kształcie,
JAK POWIĘKSZYĆ?

Czy da się to powiększyć? Coś dodać? Zwiększyć częstotliwość? Wzmocnić? Podwyższyć? Wydłużyć? Zwiększyć odstęp? Wartość? Różnorodność? Przesadzić? Pogrubić?…

 • Bardzo mały (bardzo duży) album,
 • Ogromy obraz na ścianę,
JAK PRZESTAWIĆ?

Czy można poprzestawiać części, fragmenty? Zmienić kolejność? Odwrócić przyczynę i działanie?…

 • Wręczanie albumu po roku pracy w zakładzie,
 • Album bez fotografii, zawiera sam tekst,
 • Album na fotografie,
JAK ZASTĄPIĆ?

Co można wymienić w tym pomyśle? Czy ten proces można ukształtować inaczej? Czy istnieją inne pozycje? Tony? Elementy z innych epok?…

 • Album pisany ręcznie (może z wpisami osób, które pracowały, znały daną osobę?),
JAK ZMNIEJSZYĆ?

Czy można zmniejszyć? Coś odjąć? Pogłębić? Skrócić? Zrobić cieńszym? Lżejszym? Jaśniejszym? Delikatniejszym? Można to rozdzielić? Wykorzystać w miniaturze?…

 • Album jednostronicowy,
 • Wersja elektroniczna albumu,
JAK ODWRÓCIĆ?

Czy potrafisz stworzyć przeciwieństwo tego pomysłu? Jak wygląda jego lustrzane odbicie? Można zamienić role? Odwrócić idee o 180%?…

 • Nic nie dawać z okazji okrągłej rocznicy pracy,
 • Pusta książka, pusty album,
JAK POKOMBINOWAĆ?

Czy da się ten pomysł połączyć z innymi? Włączyć do całości? Rozłożyć na czynniki pierwsze?…

 • Kupić serię albumów,
 • Album + bilet (np. album dzieł Matejki plus bilet na wystawę jego prac),
JAK PRZEKSZTAŁCIĆ?

Czy da się to podziurawić? Zwinąć? Rozciągnąć? Utwardzić? Upłynnić? Zrobić przeźroczystym?

 • Album rozkładany jak harmonijka,
 • Album jako teczka z luźnymi stronami,
 • Slajdy,
 • Witraż,

Po uzupełnieniu listy należy wybrać jeden z powstałych pomysłów. Który? Ten, który wydaje nam się najbardziej realny do wdrożenia. Jeśli mamy wątpliwości, warto wybrać kilka rozwiązań i poprosić kogoś, kto zna nasze realia, o wybranie najwłaściwszego.

Życzę ciekawych pomysłów!