Wiedza

Ludzki kontekst biznesu

22 października 2018

Wszyscy się zmieniamy – i to dobrze. Firmy też tak mają. Ważne, by zmiany przynosiły konkretne, wymierne korzyści.

Kontekst HR zmienia się dla Państwa, a symbolem tych zmian jest nasze nowe logo.

Od 2003 roku posługiwaliśmy się dwoma logotypami. Najpierw – do roku 2007 – podkreślaliśmy nasz HR-owy rodowód, by od 2007 do 2018 roku położyć nacisk na nasze międzynarodowe doświadczenie i światowe standardy jakości.

Teraz przyszedł czas na uwypuklenie tego, co w branży rozwoju ludzi i firm najważniejsze: przewagę konkurencyjną każdej firmy tworzą ludzie!

Zadaniem każdej organizacji jest maksymalne wykorzystywanie potencjału ludzi do zaspokajania potrzeb klientów i wygrywania na dzisiejszym hiperkonkurencyjnym rynku. Kontekst HR istnieje po to, by pomagać Państwa organizacjom rozwijać potencjał ludzi i ukierunkowywać go na osiąganie wielkich celów. Bo miękkie kompetencje ludzi, przynoszą twarde wyniki firmom!

Miękkie kompetencje = twarde wyniki!

Robert Bokacki

Robert Bokacki
wróć