Mikroszkolenia – nowa formuła szkoleń

Od dawna firmy szukają sposobu na to, by rozwijać swoich pracowników i menedżerów. Czują podskórnie, że to jest klucz do ich sukcesu. Mikroszkolenia to nowa formuła, która odpowiada na zapotrzebowanie szybszego i bardziej efektywnego uczenia się ludzi w organizacjach.

Dlaczego mikroszkolenia działają?

Wyniki badań trzech profesorów Harvarda: Marka A. McDaniela, Petera C. Browna oraz Henry’ego L. Roedigera III, opublikowane w 2014 roku w książce pt. „Make it stick. The science of Successful Learning” udowadniają, że zdecydowanie bardziej efektywna (successful learning) od tradycyjnych form szkolenia jest metoda oparta na sześciu zasadach:
1) krótkie formy edukacyjne,
2) dłuższe odstępy czasu między poszczególnymi szkoleniami,
3) angażowanie w procesie szkolenia lewej i prawej półkuli mózgu,
4) rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników,
5) przemieszanie i różnicowanie form, w tym ćwiczeń,
6) testowanie nowej wiedzy i umiejętności (testing effect).
Wszystkie te zasady są spełnione w przypadku mikroszkoleń.

Czym są mikroszkolenia?

Mikroszkolenia to format dwu-trzygodzinnych spotkań szkoleniowych, pozwalający skonfrontować doświadczenia menedżerów i pracowników z najnowocześniejszymi koncepcjami, gorącymi ideami i najlepszymi praktykami zaczerpniętymi z czołowych organizacji w Polsce i na świecie. To możliwość intensywnego ćwiczenia wybranych umiejętności.

Mikroszkolenia mogą być organizowane w dwóch formułach:
1) w formie małych grup warsztatowych, których celem jest doskonalenie wybranych umiejętności lub rozwiązywanie konkretnych problemów;
2) w formie dużych grup seminaryjnych, gdzie najważniejsze są inspiracja, praca nad studiami przypadków i uczenie się na przykładach.

Mikroszkolenia można łączyć w cykle lub realizować pojedynczo oraz wiązać z innymi podejmowanymi w organizacji rozwojowymi działaniami. To bardzo plastyczna forma, dobrze dopasowująca się do potrzeb konkretnej organizacji.

My na przykład proponujemy cztery ścieżki mikroszkoleń:
1) „Inspirujące idee” – prezentacja najnowocześniejszych idei z zakresu przywództwa, zarządzania i rozwoju osobistego,
2) „Inspirujące case studies” – praca nad uczącymi studiami przypadków zaczerpniętymi z polskich i zagranicznych organizacji,
3) „Inspirujący ludzie” – spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym z menedżerami z innych organizacji,
4) „Inspirujące wyzwania” – ćwiczenie konkretnych umiejętności pod okiem doświadczonych trenerów.

Więcej informacji na temat mikroszkoleń znajdziesz tu .