Modele biznesowe

Program „MODELE BIZNESOWE” przeznaczone jest dla tych, którzy chcą zrozumieć funkcjonowanie modeli biznesowych. Skierowane jest również do wizjonerów, ludzi pragnących wyznaczać własne zasady gry i zmieniać status quo.

Celem szkolenia „MODELE BIZNESOWE” jest dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości rozwoju poszczególnych modeli biznesowych.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

‒ znał elementy, z których składa się każdy model biznesowy,

‒ umiał rozpoznać zastosowany szablon modelu biznesowego,

‒ znał model biznesowy swojej firmy (firmy klienta), jego wady, zalety i możliwości rozwoju,

‒ znał techniki projektowania modeli biznesowych i strategie wprowadzania zmian,

‒ miał wypracowany na szkoleniu pomysł rozwoju własnego modelu biznesowego.

Zakres treści:

‒ szablon modelu biznesowego,

‒ model biznesowy mojej firmy,

‒ schematy modeli biznesowych,

‒ techniki projektowania modeli biznesowych,

‒ strategie wdrażania zmian w modelu biznesowym.