Odpowiedzialne pióro Marcina

Kiedy dowiedziałam się, że miesięcznik „Personel Plus” zgłosił tekst Marcina Pawłowskiego pt. „Z pamiętnika wolontariusza, czyli jak firma może wspierać wolontariat pracowniczy” (opublikowany w sierpniu 2018 roku) do 9. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”, nie byłam zdziwiona. Ba, od razu poczułam, że artykuł nie przejdzie niezauważony. I tak się stało!

W miniony czwartek, 28 marca, Marcin odebrał wyróżnienie w kategorii Artykuł ekspercki – media drukowane i elektroniczne za „ukazanie tematu wolontariatu pracowniczego od kuchni i wyzwań z nim związanych w atrakcyjnej formie storytellingu”.

Pamiętam moją rozmowę z Marcinem, kiedy przygotowywał artykuł. Podkreślił wtedy, że zależy mu na opisaniu rzeczywistych przykładów działania CSR-owego w organizacji. A ponieważ Kontekst HR prowadzi szkolenia także dla wolontariuszy, dlatego zebranie w jednym tekście różnych praktyk wydało mu się dobrym pomysłem. I rzeczywiście, to jest ogromna wartość „Z pamiętnika wolontariusza…”. Wszystkie opisane przez Marcina historie rzeczywiście się wydarzyły – to nie jest fikcja literacka.

Jesteśmy dumni z Marcina i serdecznie gratulujemy mu wyróżnienia. A artykuł Marcina znajdziesz pod tym linkiem.

My w Kontekst HR bardzo lubimy dzielić się wiedzą. I to nie tylko na naszych szkoleniach czy podczas sesji doradczych. Robimy to także, publikując artykuły i filmy w mediach tak powszechnych jak internet czy miesięczniki branżowe („Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus”), ale także w wydawnictwach naszych klientów. Jeśli zależy ci na merytorycznym ujęciu ważnych tematów z obszaru tzw. kompetencji miękkich, zapraszamy do kontaktu z nami.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” przeznaczony jest dla dziennikarzy i ekspertów poruszających w swoich tekstach zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W skład jury weszli eksperci branżowi, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych oraz naukowcy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.