Podwyżki płac nie pomogą

„Cała prawda o retencji i zarządzaniu talentami” to hasło IV FORUM Kontekst HR, które odbyło się w siedzibie BCC w Warszawie w dniu 15 lutego b.r. Forum poświęcone było problematyce i praktyce zarządzania retencją pracowników. Zgromadziło autorytety z branży HR oraz ponad 70 przedstawicieli organizacji biznesowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Słowacji.

Większość pracowników uważa, że ich zarobki są za niskie. To jednak nie oznacza, że chcą zmienić pracę. Głównym powodem szukania nowej posady jest złe traktowanie pracowników przez ich przełożonych – powiedział podczas Forum Stephen Taylor, światowej sławy autorytet w dziedzinie zarządzania retencją pracowników.

Co może pomóc zatrzymać pracowników w organizacji? Stephen Taylor wymieniał m.in.:

  • dobrze dobrani – pod kątem kompetencji przywódczych – menedżerowie, którzy są nagradzani za sukcesy w pracy ze swoimi zespołami oraz (stale!) pod tym kątem szkoleni i rozwijani,
  • zapewnienie pracownikom rozwoju,
  • budowanie w zespole partnerskiej atmosfery.

Artur Kaźmierczak – Dyrektor w dziale Human Capital Deloitte w Polsce – zachęcał natomiast do zmiany sposobu patrzenia pracodawców na swoich podwładnych. Pracowników warto traktować jak Klientów. Warto przeprowadzić segmentację pracowników, aby wyłonić grupy dla nas najważniejsze. Następnie głęboko zbadać ich potrzeby tak, aby dopasowywać ofertę firmy do indywidualnego pracownika i inwestować w tych, którzy są dla organizacji najważniejsi – powiedział podczas swego wystąpienia.

Jego zdaniem przyszedł czas na precyzyjne inwestowanie w najważniejsze grupy pracowników, czyli tzw. krytyczne segmenty stanowisk, którymi mogą okazać się pielęgniarki w szpitalu, kierowcy w firmie spedycyjnej czy spawacze w firmie budowlanej. Kryteriami selekcji tych grup są: wpływ na efekty organizacji oraz trudność w rekrutowaniu ich na rynku.

Kolejny prelegent – Jerzy Engel – były selekcjoner reprezentacji narodowej i obecny Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który wystąpił z prezentacją: „Nikt nie rodzi się mistrzem! – czyli jak wyszukiwać i rozwijać talenty w organizacji”. Prelekcja była okazją na poznanie metod pracy z talentem piłkarskim, które prezentowane były pod kątem możliwości wykorzystania w realiach biznesowych.

Forum było też okazją do szerokiego zaprezentowania narzędzia menedżerskiego z zakresu zarządzania retencją pracowników, które nazwane jest „kontraktem psychologicznym”. W ostatnim roku narzędzie to zostało zaproponowane kilku Klientom Kontekst HR International Group i po jego wdrożeniu przyniosło – w praktyce tych organizacji – zamierzony skutek.

Dodatkowo dwa interesujące case-studies przedstawili reprezentanci firm: Philips i PricewaterhouseCoopers.

Patronat medialny nad Forum objęły redakcje: „Personel i Zarządzanie” oraz „EU Magazine”.