Proaktywnie kreujemy we współpracy z menedżerami…

Trzecia z grup konferencyjnych V Forum Kontekst HR – pod opieką pani Iwony Budzianowskiej, Dyrektor Personalnej Delphi Polska – skupiła się na odpowiedzi na pytanie: Funkcje kadrowe w HR, czy w rękach menedżerów operacyjnych?

W sercu trzech dużych plansz grupy warsztatowe wypisały funkcje kadrowe takie, jak: strategia HR, rekrutacja, adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy, ocenianie, rozwój pracowników i ścieżki karier, kształtowanie kultury organizacyjnej, motywowanie, coaching. Następnie zastanawiano się:

  • które funkcje kadrowe pozostają dzisiaj w rękach HR?
  • które funkcje przesuwają się w stronę menedżerów operacyjnych?
  • jakie konsekwencje powoduje dla samego HR ulokowanie poszczególnych funkcji w rękach HR lub menedżerów operacyjnych?

W grupie pracowali zarówno dyrektorzy HR, jak i kilku menedżerów (właściwie menedżerek pracujących w organizacji, w której nie funkcjonuje samodzielny dział HR; utworzyły one osobną grupę warsztatową).

Do jakich wniosków doszliśmy? Podstawowy jest taki, że wyraźnie widać zmianę, gdyż kiedyś funkcje kadrowe lokowano albo po jednej albo po drugiej stronie. Dzisiaj okazało się, że należą one do zadań obu obszarów. Nawet przy dużej tendencji do przesuwania funkcji kadrowych z HR na menedżerów operacyjnych – HR nie został wykluczony. Zmieniła się jego rola w zależności od organizacji, jej skali, etapu rozwoju, kultury organizacyjnej. Zadania HR przy poszczególnych funkcjach kadrowych zmieniały się: od gospodarza procesu do „dostarczyciela” narzędzi, szkoleń itp. Okazało się, że to wspólne partnerstwo z menedżerami operacyjnymi w zarządzaniu wyżej wymienionymi funkcjami kadrowymi spowodowało, iż HR stał się:

  • Doradcą,
  • Coachem,
  • Edukatorem,
  • Partnerem w tworzeniu: polityk, procedur oraz systemów.

Hasłem przewodnim było:

Proaktywnie kreujemy we współpracy z menedżerami

– i budujemy naszą nową pozycję HR.

Pozostaje życzyć: POWODZENIA!

Artykuł napisali Anna Filipow i Grzegorz Grabowski.