Projektowanie modelu biznesowego

Warsztat „PROJEKTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO” przeznaczony jest dla zespołów, które chcą popracować nad własnym modelem biznesowym, przyjrzeć się mu i poszukać dróg rozwoju.

Celem warsztatu „PROJEKTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO” jest wypracowanie pomysłów na rozwój modelu biznesowego.

Podczas warsztatu uczestnicy:

‒ przyjrzą się modelowi biznesowemu, na którym oparte jest ich działanie,

‒ wypracują pomysły na udoskonalenie, modyfikację i rozwój modelu,

‒ dokonają analizy, na co zwracać uwagę podczas implementacji nowego modelu,

‒ zbudują strukturę zarządzania, która umożliwi stałe monitorowanie, ocenianie i dostosowywanie lub modyfikowanie modelu biznesowego.