Serce i sumienie

Co to znaczy elastyczny HR? Odpowiedzią na to pytanie zajęli się uczestnicy kolejnej edycji HR lunch meetingu. 10 maja w Krakowie kilkunastu dyskutantów – dyrektorów i menedżerów personalnych czołowych firm Małopolski – gościł Hotel Qubus.

Prezentację wprowadzającą przedstawiła pani Agnieszka Paczyńska-Piątek, kierownik ds. personalnych NKT Cables. Następnie uczestnicy rozmawiali o dwóch rolach HR-u: odpowiadaniu na potrzeby biznesu i wyprzedzaniu (czyli przewidywaniu zmian). Nowoczesny HR powinien działać w oparciu o 4 zasady: być blisko rzeczywistych problemów menedżerów i pracowników organizacji, odpowiadać na realne potrzeby organizacji, a nie kreować biurokratyczne rozwiązania (de facto ograniczające rozwój organizacji), robić to, co potrzebne organizacji (a nie to, co wynika z mody w „światku” HR-owym) oraz inicjować wymianę najlepszych praktyk w organizacji.

Elastyczność według dyskutantów to bycie blisko pracowników i prowadzenie dialogu z klientami wewnętrznymi, a nie narzucanie gotowych rozwiązań. Dziś bowiem elastyczność to ludzie, a nie systemy i procedury wewnętrzne. Jeżeli management jest mózgiem organizacji, to niewątpliwie HR powinien być jej sercem. Management odpowiada za wynik, a HR za kulturę i komunikację wewnętrzną. Dlatego współczesny HR jest tak naprawdę sumieniem organizacji i jej menedżerów ukierunkowanych na wynik. Naszą rolą jest dbanie o to, by nastawienie na wymierne, natychmiastowe efekty nie odbywało się kosztem ludzi tworzących organizację.

Następny HR lunch meeting odbędzie się 7 czerwca we Wrocławiu. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.hrlunchmeeting.pl

Artykuł o spotkaniu w „Personelu i Zarządzaniu” (nr 6/2011)