Sprawdź swoje kolory

Jesteś niebieski czy czerwono-żółty? A może zielono-czerwono-niebieski? Jak o tym się dowiedzieć? Wystarczy wziąć udział w badaniu Success InsightsTM.

Jedna z uczestniczek badania SI tak wspomina swoje doświadczenie:

„Początkiem było wypełnienie testu online. Bardzo chciałam uzyskać wynik najbardziej bliski rzeczywistości, dlatego szczerze odpowiadałam na pytania. Mimo to wynik analizy był dla mnie zaskoczeniem. Myślę, że doskonale zweryfikował to, jaka jestem. Pokazał, co mogę u siebie zmienić, jakie są moje słabe strony. Miał też wpływ na moją efektywność, wskazując, jak mam rozmawiać i postępować z innymi ludźmi. Dzięki temu zaczęłam zachowywać się bardziej świadomie, choć oczywiście wymagało to ode mnie pracy nad sobą: przeanalizowałam raport, zastosowałam się do zawartych w nim rekomendacji, przeczytałam wskazane lektury, wzięłam udział w coachingu indywidualnym. Zwłaszcza coaching był dla mnie wzmocnieniem – przedłużał refleksję nad wynikami testu i skłaniał do działania. Dziś widzę, że test SI wypełniłabym zupełnie inaczej. Moje wyniki się zdezaktualizowały, a ja jestem w innym miejscu, bo przecież, jeśli pracujesz nad sobą, zmieniasz się. Ciekawa jestem, jaki dziś uzyskałabym wynik testu”.

Badanie Success InsightsTM jest najpopularniejszym badaniem psychometrycznym o bardzo wysokiej trafności wskazań. Swoimi korzeniami sięga teorii Carla Gustawa Junga powszechnie uważanej za najlepszą koncepcję opisującą działania ludzi. Teoria leżąca u podstaw SI ma swoje źródło w pojęciu ośmiu podstawowych stylów interakcji i zachowań (opisanych przez znanego szwajcarski psychologa Junga jako kombinacja preferencji między myśleniem a odczuwaniem oraz doświadczeniem a intuicją, introwersją i ekstrawersją). Osiem typów Junga tworzy podstawę kolorowego koła SI, które zostało opracowane po to, aby każdy mógł lepiej zrozumieć siebie i innych.

Badanie SI jest bardzo proste do wykonania (na wypełnienie testu trzeba przeznaczyć ok. 20-30 minut), a natychmiast po nim otrzymuje się raport. Raport jest bardzo obszerny i umożliwia szeroką analizę zachowań w różnych sytuacjach (np. praca w zespole, relacje lider – pracownicy, sprzedaż itd.).

Success InsightsTM, jak każde badanie, jest wiarygodnym narzędziem pod warunkiem, że świadomie i szczerze podejdzie się do udzielania odpowiedzi.

Konsultanci Kontekst HR International Group mają uprawnienia do prowadzenia badań rozwoju potencjału pracowników metodą SI. Po indywidualnym badaniu oferujemy udzielanie informacji zwrotnej, a dla grup proponujemy przeprowadzenie warsztatu „Kolory umysłu”, mającego na celu poznanie mocnych i słabych stron członków zespołu w kontekście pracy zespołowej oraz wykorzystanie potencjału różnic osobowościowych
do podniesienia efektywności zespołu.