Wyciągnijmy HR z formaliny

W 1977 roku w Tallahassee na Florydzie, 63-letnia Laura Shultz podniosła tył Buicka, by uwolnić ramię swojego wnuka. Aż do tamtej chwili najcięższą rzeczą, jaką w życiu podniosła, była 25-kilogramowa torba psiej karmy. Czy przed tym wydarzeniem Laura Shultz mogła przypuszczać, że tkwią w niej takie kompetencje? Myślę, więcej – jestem pewien, że nie!

Sami nie wiemy, co w nas drzemie i co z tego w przyszłości może decydować o sukcesie.

Na naszych oczach wykuwa się nowy świat. Centrum biznesu coraz szybciej przesuwa się z Europy i Ameryki do Azji. Konkurencyjność naszego kontynentu maleje w zastraszającym tempie, zmuszając nas do szukania nowej przewagi konkurencyjnej. Jesteśmy przekonani, że ta przewaga będzie generowana przez ludzi. A jeśli tak, to nasuwa się pytanie: jakie kompetencje staną się kluczowe dla budowania przyszłości naszych firm i ich pracowników? I chodzi nie o kompetencje oczywiste, które od razu przychodzą nam na myśl, ale o takie, o których istnieniu dotąd nie wiedzieliśmy (bądź nie zdawaliśmy sobie sprawy z ich istnienia). Tak, jak Laura Shultz podniosła auto, by przyjść z pomocą swojemu wnukowi, tak my musimy przełamać własne ograniczenia, by wypracować nową przewagę konkurencyjną.

11 września 2012 r. uczestnicy gdańskiego HR lunch meetingu wskazali na kilka takich kompetencji.

Pracownik hybrydowy. Prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstw (w tym dla działów HR) będzie przeniesienie w oczach pracowników poczucia ich bezpieczeństwa z pracy etatowej na wewnętrzne poczucie własnej wartości. Myślenie typu „jestem bezpieczny, bo mam stały etat” odchodzi do przeszłości. Nadchodzi czas myślenia w kategoriach: „mam poszukiwane na rynku kompetencje, jestem elastyczny, potrafię dopasować się do specyficznych wymagań moich pracodawców-klientów – więc jestem bezpieczny”. Każdy pracownik będzie musiał wziąć odpowiedzialność za własny rozwój na siebie. Działy HR i firmy będą tylko ukierunkowywały ten rozwój i stwarzały dla niego odpowiednie warunki. Ważnym kierunkiem działań HR-u będzie kształtowanie takiego właśnie postrzegania swojej wartości przez pracowników.

Plastelina i lego. Przedsiębiorstwa potrzebują ludzi, którzy podobnie jak plastelina w łatwy i szybki sposób potrafią dopasować się do zmieniających się wymagań firmy. Kiedyś, gdy budowaliśmy wieżę z drewnianych klocków, wyjęcie jednego z nich często powodowało zawalenie się całej konstrukcji. Inaczej jest z dzisiejszymi klockami lego: system ich łączenia i kompatybilność pozwalają na dowolne układanie i przenoszenie części do innych budowli. Podobnie będzie z pracownikami przyszłości. Potrzebujemy takich, którzy będą umieli funkcjonować w różnych układach personalnych na rozmaitych szczeblach organizacji, samodzielnie i w zespołach, wykonując różne zajęcia, a nie posiadając jeden wyuczony zawód na całe życie. W całym procesie zarządzania kadrami (od etapu zatrudniania poprzez plasowanie i rozwój pracowników) ważna będzie koncentracja na plastyczności ludzi (zdolność do elastycznego dopasowania się do wymogów organizacji) i ich „modułowości” (zdolność do szybkiej zmiany sposobu pracy).

Wyjmijmy HR ze słoika z formaliną. Te powyższe 2 kompetencje wyraźnie wskazują, że przyszłość będzie wymagała od HR-u zupełnie nowego podejścia do swojej roli i zadań. Żeby wejść w nowe buty działy personalne będą musiały zrzucić stare i odciąć się od dotychczasowej teorii i praktyki działania. Wyzwaniem dla działów HR będzie wydobycie się ze „słoika z formaliną”, by wesprzeć swoje firmy na rynku przyszłości.

Przed nami już tylko 2 spotkania w tegorocznym cyklu „Kluczowe kompetencje przyszłości”: 16.10 w Poznaniu i 23.11 w Warszawie. Zgłoszenia dyrektorów i menedżerów personalnych są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.hrlunchmeeting.pl.

Partner społeczny cyklu – Fundacja Świętego Mikołaja – zebrał w trakcie spotkania kwotę 530 zł, która zostanie przeznaczona w ramach programu „Solidarni” na stypendium naukowe w Gimnazjum nr 9 w Gdańsku (http://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/content/view/full/21092). Serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci!

Partnerem HR lunch meetingów jest „Pesonel i Zarządzanie”; patronami medialnymi są miesięcznik „Benefit” oraz portale pracuj.pl i praca.pl.