Wyjątkowe badanie prof. Philipa Zimbardo

Każdy z nas ma możliwość wzięcia udziału w projekcie realizowanym w Polsce przez profesora Philipa Zimbardo wspólnie z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Kontekst HR International Group! O co chodzi? Projekt dotyczy nowatorskiej koncepcji prof. Zimbardo związanej z zastosowaniem perspektyw czasowych w biznesie.

Koncepcja perspektyw czasowych prof. Zimbardo opisuje sposób myślenia ludzi o wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W wymiarze jednostkowym dotyczy przekonań związanych z własną sytuacją życiową w różnych kontekstach (np. w pracy konkretnej firmie). Jest także sposobem interpretacji rzeczywistości i nadawania jej sensu.

Teoria perspektyw czasowych to świetne narzędzie do diagnostyki rozwoju indywidualnego, zespołów i całych organizacji.

Kompetencje pracowników zaczynają dziś być traktowane już nie tylko jako niezbędne w danym środowisku pracy (wiedza, umiejętności i doświadczenie), ale również przekonania i postawy demonstrowane przez pracowników. Teoria perspektyw czasowych prof. Zimbardo może być bardzo pomocna w działaniach podejmowanych przez firmy na rzecz pozytywnego wpływania na przekonania i postawy pracowników, może pomóc w opracowaniu narzędzi diagnozowania organizacji, grup stanowisk oraz indywidualnych przekonań pracowników, być zastosowane do działań rozwojowych (np. szkolenia, warsztaty, coaching), wspierać działania na rzecz zarządzania zmianami, zarządzania kulturą organizacyjną czy zarządzania systemami Human Resources Management.

Polskie badanie perspektyw czasowych polega na ustosunkowaniu się do kilkudziesięciu stwierdzeń poprzez zaznaczenie swojej odpowiedzi na skali od 1 do 5. Wszystkie odpowiedzi będą następnie analizowane statystycznie, a na ich podstawie będziemy mogli zorientować się, które stwierdzenia najlepiej oddają to, co myślą ludzie pracujący w różnych instytucjach i gałęziach przemysłu.

Badanie prowadzi dwóch psychologów (naukowców) – dr hab. Maciej Stolarski i dr Sławomir Postek, z którymi współpracuje Kontekst HR International Group.

Badanie do końca lutego 2018 roku, zatem do tego czasu można przekazywać adres internetowy badania znajomym, zatrudnionym w biznesie, sektorze usługowym lub produkcyjnym. Każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do lepszego rozumienia tego, jak myślą ludzie w organizacjach. Wiedza pozyskana z wyników badania pozwoli na efektywniejsze zarządzanie ludźmi i organizacjami.

A tak o badaniu mówi prof. Zimbardo.

Zapraszamy również do wypełnienia anonimowej ankiety badawczej.

Jeżeli chcesz, aby tym badaniem została objęta większa grupa pracowników Twojej firmy, koniecznie skontaktuj się z nami .