70/20/10 – czyli wspieranie pracowników w rozwoju

Dzisiaj szybkość uczenia jest jedną z podstawowych kompetencji pracowników, zaś rolą organizacji jest umożliwienie jej rozwoju. To oczywiste, że o przewadze konkurencyjnej decydują kompetencje pracowników, a w zasadzie to, jak szybko pracownicy je rozwijają.

Jak wspierać rozwój pracowników w czasach wielkich wyzwań i dramatycznie szybko zachodzących zmian? Od wielu lat model 70/20/10 uznawany jest powszechnie za skuteczną odpowiedź.

70% planowanych działań rozwojowych powinno być związane z praktyką na obecnym stanowisku, ukierunkowaną na rozwój kompetencji profesjonalnych. Chodzi tu o: delegowanie pracownikowi nowych lub dodatkowych zadań oraz uprawnień, poszerzanie odpowiedzialności na danym stanowisku pracy, udział w zespołach zadaniowych oraz projektach. A więc według tej koncepcji rozwój pracownika w przeważającym stopniu umożliwia nowe doświadczenie zawodowe.

20% planowanych działań to bieżące wsparcie i regularna informacja zwrotna bezpośredniego przełożonego. Są to systematyczne spotkania z pracownikami, przekazywanie informacji zwrotnej oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Pracownik rozwija kompetencje dzięki przełożonemu, który nadzorując i wspierając jego działania, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą (mentoring, coaching).

10% planowanych działań rozwojowych to udział w różnych formach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki nim pracownik nabywa wiedzę i nowe kompetencje, które trudno wykształcić poprzez realizację zadań na danym stanowisku lub wsparcie przełożonego.

Po raz pierwszy koncepcję 70/20/10 przedstawili w 1996 roku Michael M. Lombardo i Robert W. Eichinger w książce „The Career Architect Development Planner”.

Model 70/20/10 jest stosowany przez firmę Google, a także wiele innych marek, które kojarzą nam się jednoznacznie z odniesionym sukcesem. Jak skutecznie rozwijać kompetencje pracowników?

Zapraszamy na listopadową edycję HR lunch meetingów: 14 listopada we Wrocławiu i 21 listopada w Warszawie.

Więcej informacji i zgłoszenia: www.hrlunchmeeting.pl.