Bajka o tym, jak HR został ambasadorem zmian w firmie

Zmiana w organizacji jest pewna, a zdolność do wprowadzania zmian ma kluczowe znaczenie dla firm. Nad rolą HR w procesie zarządzania zmianą zastanawiali się uczestnicy warsztatu pracujący w grupie oznaczonej kolorem żółtym podczas V Forum Kontekst HR.

„…Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń w świecie…” (J. Ch. Andersen) i w konwencji tworzenia takiej baśni pracowali członkowie naszego zespołu. Praca warsztatowa polegała na napisaniu bajki pt: „Jak to HR zostaje ambasadorem zmiany”. Uczestników do tworzenia opowieści inspirowały zamieszczone na ścianie cytaty nawiązujące do zmian i ich wpływu na otoczenie. Czas zmian to okres weryfikacji. Ważne, aby go dobrze wykorzystać, bo – idąc za Andersenem – „Czas jest dla wszystkich jednakowy, ale niejednakowy przynosi pożytek”.

Praca nad powstawaniem bajki przebiegała w trzech etapach. Pierwszy polegał na udzieleniu odpowiedzi na pięć zasadniczych pytań: HR jako ambasador zmian w organizacji: na ile trend jest widoczny dzisiaj? Na ile będzie dominujący w przyszłości? Co to oznacza dla HR? Co to oznacza dla biznesu? Co powinien uczynić HR, aby odpowiedzieć na ten trend? Uczestnicy w pięciu grupach odpowiadając na pytania przygotowywali prezentacje komputerowe. Zmieniali się przy komputerach co 5 minut, dzięki czemu wszyscy mieli okazję wypowiedzieć się na każdy temat. Poszczególne pytania miały swojego „ambasadora”, który dbał o pozyskiwanie informacji na dany temat od pozostałych uczestników „rotujących” między prezentacjami, jak również informował ich o wypracowanych już koncepcjach.

W drugim etapie ambasadorzy pięciu pytań podsumowali najważniejsze wnioski z pięciu prezentacji pisząc bajkę „Jak to HR zostaje Ambasadorem Zmiany w organizacji”. Pozostali uczestnicy zajmowali się w tym czasie przygotowaniem atrybutów zmiany z dostarczonych materiałów papierniczych. Wśród atrybutów znalazły się: jasny język korzyści, emblematy z uśmiechem wyrażającymi pozytywne nastawienie do zmian, oraz telefon komórkowy jako narzędzie skutecznej komunikacji.

Trzeci etap polegał na zaprezentowaniu bajki i atrybutów zmiany. Uczestnicy podzielili się zakresem prezentacji, a każdy ambasador zabierał głos.

Zaś wnioski z bajki płyną następujące:

 • HR jest już dziś ambasadorem zmian i trend ten jest wyraźnie widoczny. Przejawia się on w takich działaniach jak: employer branding, wspieranie lokalnych społeczności, organizacji non-profit, dbanie o komunikację, budowanie pozytywnych relacji, kultury organizacyjnej firmy, elastyczne działanie w procesie zmian.
 • W przyszłości, zdaniem uczestników, należy wyróżnić dwa kierunki zmian – inicjowanych przez zarządy i inicjowanych przez sam HR.
 • Podczas zmian inicjowanych przez zarząd HR ma pełnić funkcję eksperta w danym obszarze oraz komórki zarządzającej odpowiednią komunikacją.
 • W trakcie zmian zapoczątkowanych przez HR ma on być partnerem biznesowym dla osób decyzyjnych i inicjatorem pomysłów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz ma wspierać w doskonaleniu metod zarządzania.
 • Na pytanie czy HR odnajdzie się w roli ambasadora zmian, odpowiedź jest niejednoznaczna – zależy bowiem od świadomości roli samego HR-u.
 • Aby odpowiedzieć w pełni na bieżący trend, zdaniem naszych uczestników HR powinien:
  • Wspierać tworzenie strategii organizacji,
  • Wpływać na kształtowanie kultury organizacyjnej,
  • Być blisko biznesu i pracowników na różnych poziomach,
  • Dobrze poznać biznes,
  • Budować wzajemne relacje i dbać o nie,
  • Dbać o swój pozytywny wizerunek,
  • Być profesjonalnym i uśmiechniętym,
  • Kreować nowe rozwiązania (pro-aktywność),
  • Na bieżąco wspierać menedżerów i pracowników,
  • Umieć przewidywać trendy na rynku pracy,
  • Znać rynki i trendy HR,
  • Zatrudniać do HR ludzi z odpowiednimi kompetencjami (wiedza, umiejętności, postawa),
  • A pracownicy HR muszą lubić ludzi!

Artykuł napisały Dorota Wiśniewska, Katarzyna Przygocka-Haraszczak i Katarzyna Sznajder.