Biznes + elastyczność + HR

Dzisiaj najważniejsza jest umiejętność podążania HR-u za biznesem. Co to znaczy? Duża konkurencja, szybkie zmiany gospodarcze w zakresie nowych technologii maszyn, rozwiązań produktowych, uniwersalnych narzędzi, jak również coraz większe oczekiwania ze strony klientów w zakresie wyższej jakości przy niższych cenach zakupu wymuszają coraz szybsze podejmowanie działań wyprzedzających nas przed konkurencją na organizacji pragnącej utrzymać pozycję lidera na rynku.

BIZNES+ELASTYCZNOŚĆ+HR

Prezentujemy fragment wystąpienia pani Magdaleny Kunowskiej (HR Manager, DOVISTA Polska Holding Sp. z o.o.) podczas HR lunch mettingu w Gdańsku.

Do 2008 roku w „Wiosce Okiennej” firmy VELFAC, Rationel oraz Svenska Fonster działy jako trzy niezależne jednostki biznesowe. Na czele każdej z stał inny dyrektor zarządzający, który posiadał swoje własne struktury organizacyjne. Na początku 2009 roku w Danii podjęto decyzję o połączeniu tych firm w jedną organizację, która będzie miała wypracowaną jednolitą, wspólną politykę działania. I tak od 2009 r. do końca 2010 r. trwał proces centralizacji poszczególnych działów, m.in. z 3 działów HR stworzono jeden. 1 stycznia 2011 r. staliśmy się jedną organizacją pod nazwą DOVISTA, która zajmuje się wytwarzaniem powyższych produktów dla marek VELFAC i Rationel.

Proces centralizacji był bardzo trudnym przedsięwzięciem szczególnie z perspektywy ludzkiej. Połączenie trzech firm, które miały inną historię i kreowały różną kulturę organizacyjną stanowiło (i nadal stanowi) duże wyzwanie. Dlatego HR pełni ważną rolę w tym procesie, wspierając w kreowaniu kultury organizacyjnej oraz wypracowywaniu spójnych, zrozumiałych i znanych w całej organizacji standardów.

Dzisiaj najważniejsza jest umiejętność podążania HR-u za biznesem. Co to znaczy? Duża konkurencja, szybkie zmiany gospodarcze w zakresie nowych technologii maszyn, rozwiązań produktowych, uniwersalnych narzędzi, jak również coraz większe oczekiwanai ze strony klientów w zakresie wyższej jakości przy niższych cenach zakupu wymuszają coraz szybsze podejmowanie działań wyprzedzających nas przed konkurencją na organizacji pragnącej utrzymać pozycję lidera na rynku. Aby móc to osiągnąć niezwykle istotne jest wypracowanie nowoczesnego modelu przywództwa wewnątrz organizacji. W naszej organizacji nastąpiła zmiana roli szefa liniowego z administratora (egzekwującego wyłącznie wykonywanie poleceń) na szefa, który potrafi w nowoczesny sposób kierować pracą zespołu.

Proces centralizacji pokazał nam, że większość z naszych liderów liniowych swoje doświadczenia i umiejętności zdobywała obserwując kolegów, przełożonych i własnej intuicji. Nie proponowano szkoleń miękkich, które dostarczyłyby wiedzy w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu HR podjął działania, których celem było wypracowanie modelu przywództwa niezbędnego dla realizacji długofalowych celów organizacji. W 2010 r. podjęliśmy współpracę z firmą Kontekst HR International Group w zakresie szkoleń dedykowanych kierownikom liniowym. Chcemy mieć kierowników, którzy będą mieli wiedzę o standardach zarządzania ludźmi, dzięki czemu będą mogli odnaleźć w sobie swoje słabe i mocne strony. Wiedza ta połączona z ciągłym doskonaleniem siebie pozwoli im być coraz lepszymi liderami, którzy poprzez swoje działania, postawy i zachowania w codziennej pracy będą stanowić wzór do naśladowania dla innych pracowników.

Z mojej perspektywy obecnie umiejętność elastycznego podążania za biznesem jest najważniejsza. HR swoje działania musi dopasowywać do tego, co w danym momencie stanowi największe wyzwanie dla organizacji. Każde działanie HR-u musi być podejmowanie z myślą o naszym rynkowym kliencie, aby to on ostatecznie był zadowolony. Dlatego to, co dzisiaj jest realizowane w organizacji, jutro może być już nieaktualne, ponieważ zmieniło się otoczenie rynkowe. Kluczowe jest jednak, aby HR umiał to szybko dostrzec i dopasować swoje działania do nowej potrzeby biznesu.

Magdalena Kunowska
HR Manager

DOVISTA Polska Holding Sp. z o.o.

VELFAC Polska oraz Rationel Polska to firmy należące do duńskiej organizacji Dovista Polska Holding Sp. z o.o. Zajmują się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą drzwi i okien fasadowych, przy wykorzystaniu unikalnych i nowoczesnych technologii, pozwalających na wytwarzanie oryginalnych produktów drewnianych lub produktów będących połączeniem drewna i aluminium.

Dovista Polska Holding Sp. z o.o. jest własnością VKR Holding, grupy kapitałowej posiadającej spółki w sektorach takich jak okna dachowe, elewacyjne, termiczna energia solarna i klimat wnętrz. Grupa VKR zatrudnia ok. 15 tys. pracowników w ponad 40 krajach. Dovista Polska Holding Sp. z o.o. posiada 6 fabryk produkcyjnych położonych ok. 45 km od Gdańska (w Wędkowach, koło Swarożyna) tworząc razem „Wioskę Okienną”.