Kształtowanie kultury organizacyjnej firmy

Warsztat prowadzony podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) przez Sylwię Krzyżycką (HORTEX) i Katarzynę Haraszczak (Kontekst HR International Group) relacjonuje Marcin Pawłowski.

„To, czy organizacja jest na pewne zmiany gotowa, czy też nie, bardzo często wynika z postaw i mentalności samych zarządzających, w tym także dyrektorów HR”. Cisza zaległa na sali, kiedy pani Sylwia Krzyżycka, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Hortex S.A., poprowadziła prezentację i zainicjowała dyskusję o podstawowych zadaniach HR-u.

Retoryczne pytanie: czy HR może wpływać na kulturę organizacyjną firmy, rozpoczęło prezentację na temat wiedzy o organizacji, zmianach, kulturze organizacyjnej i kompetencjach HR-u. Ludzie HR-u nie tylko mogą wpływać na formowanie się kultury organizacyjnej, ale są po to, aby skutecznie kształtować personalny wymiar organizacji. Dlatego sami muszą się rozwijać w wielu kierunkach. Przede wszystkim powinni umieć komunikować się z całą organizacją, rozumieć ją i ludzi.

Inspirującą częścią warsztatu były opowieści o osobistych doświadczeniach pani Dyrektor. O tym, jak sama przekonała się, że warto odważnie komunikować zarządowi negatywne informacje, ale też mieć konkretne argumenty i konstruktywne propozycje. O jej spotkaniach z pracownikami firmy i szoku, jaki wywołuje wizyta, której celem jest poznanie realiów pracy, i po której nie podejmowane są żadne (zwłaszcza negatywne) decyzje. Case study przywoływane przez panią Sylwię owocowały dyskusjami w grupie. Chyba najbardziej wartościowymi, gdyż zawierającymi autentyczne spostrzeżenia.

„Czy HR jest niedoceniany, bo nie przynosi zysków, czy to my sami kreujemy postawy (np. przez braki kompetencyjne), które utrudniają odbiór naszej działalności?”. „Menedżer musi kształtować trwałe przekonania, a nie tylko zachowania lub postawy”. „Posłuchajcie naszego języka: mówimy o szacunku, ale samo określenie: HR musi zejść na dół nie pokazuje tego szacunku”. W tym tonie utrzymana była ostatnia część wystąpienia pani Dyrektor: „Tak naprawdę kluczową kompetencją jest gotowość do zmian samych zarządzających. W lustrze jest siła. Od patrzącego zależy wykorzystanie tej mocy”.

A zatem powtórzmy ostatnie pytanie warsztatu: „Co już od jutra mogę zacząć robić inaczej?”.

Przeczytaj także sprawozdanie Roberta Bokackiego z całej konferencji: „HR zarabia na siebie”.