Odnieś osobisty sukces

W zasadzie to bardzo mi zależy na sukcesie. Tylko nie wiem, co chcę osiągnąć…

Osobistej efektywności nie da się osiągnąć jeden raz. To raczej zadanie na całe życie. Zadanie o tyle skomplikowane, że wymaga zarówno odpowiedniej postawy, codziennej praktyki i motywacji.

Postawa jest zdecydowanie ważniejsza od zestawu najlepiej zastosowanych technik. Niekiedy trudna do osiągnięcia, ale prosta do zrozumienia. Jeśli zatem chcesz sukcesu, to:

1. Zapomnij o tym. Zostaw sukces i przejmowanie się nim. Nie szukaj „samorealizacji” i spełnienia. Im bardziej napinamy się, aby coś osiągnąć, tym gorzej nam wychodzi. Zamiast tego stawiaj sobie proste cele. Przede wszystkim zapomnij o sobie! Ludzie sukcesu to ci, którym o coś chodziło, ale najmniej o siebie.

2. Staraj się bardziej „być”. Rozwijaj swoje umiejętności i wiedzę, ale też wrażliwość, zdolność kochania. Bądź otwarty na innych. Kochaj ludzi. Przejmuj się sprawami! Wykonuj to, co masz do zrobienia najlepiej, jak umiesz. Daj sobie prawo do błędu. Wierz Bogu lub wierz w swoje przeznaczenie. Odpowiednie zadanie samo przyjdzie, a wtedy ty będziesz gotowy, by je podjąć i odnieść sukces.

Postawę kształtuje się konkretnymi praktykami. Wspólną płaszczyzną dla praktyk i zasad zwiększania osobistej efektywności jest podnoszenie poziomu skoncentrowania się na jednym, najważniejszym zadaniu. Chodzi zarówno o zdolność koncentracji na jednym celu, jak i zdolność skoncentrowania się i doskonałego wykonania zadania w danym momencie, tu i teraz. Pracując nad swoją efektywnością zacznij od odpowiedzi ważne pytania: „Czego chcę w życiu?” i „Co mnie pasjonuje?”.

Trudne? To dorzuć jeszcze te: „Kim jestem?” oraz „W co wierzę? Jakie są moje przekonania?”. Tak, to nie są łatwe pytania, ale praca z nimi jest niezbędna. Nie bój się, jeśli nie będziesz do końca zadowolony z odpowiedzi. Potraktuj je jako materiał roboczy. Testuj odpowiedzi, szukaj własnych przekonań. Raz się żyje!

Edward Banfield z Uniwersytetu Harvarda po latach badań doszedł do wniosku, że posiadanie długoterminowych celów jest jedynym wyróżnikiem ludzi sukcesu. W praktyce mają oni mniej problemów z podejmowaniem bieżących decyzji oraz łatwiej im o motywację i konsekwencję. Są skoncentrowani na jednym celu. Wielu trudno ponieść koszt wyboru i odrzucenia różnych możliwości. To paradoks naszych postmodernistycznych czasów: im bardziej wszystko jest możliwe, tym trudniej się zdecydować i rozstać z tą potencjalnością. Moim zdaniem trudno odpowiedzieć sobie na te pytania bez szerszego kontekstu – definicji samego siebie. Problem efektywności przynajmniej częściowo ma swe źródło w problemie tożsamości. Ludzie sukcesu są wewnętrznie spójni, ponieważ dzięki temu mogą być skoncentrowani, pochłonięci wręcz jednym planem działania.

Po prostych (choć trudnych) pytaniach czas na techniki osiągania wysokiej efektywności osobistej. Oto najważniejsze:

1. Skoncentruj się: oczyszczaj umysł z pamiętania o swoich zadaniach i projektach. Zapisuj wszystkie swoje zadania, cele i pomysły do dowolnej, „zewnętrznej” pamięci. Może to być notatnik lub komputer. Ważne, abyś miał kontrolę nad tym przez regularne przeglądy zadań lub projektów i dzięki temu nie zmuszał umysłu do pamiętania o nich. Oddzielnie zapisuj projekty (czyli cele, nad którymi pracujesz przez dłuższy czas) oraz bieżące działania wynikające z projektów.

2. Skoncentruj się na pojedynczych działaniach, które służą realizacji celów twoich zadań. Obecnie praca nad efektywnością polega na umiejętności podejmowania szybkich decyzji dotyczących najbliższych małych działań i wykonywaniu ich. Przypomina to krojenie salami na plasterki.

3. Skoncentruj się: codziennie wieczorem twórz listę bieżących działań do wykonania w najbliższym wolnym czasie. Miej tę listę zawsze w pobliżu. Wykonuj zadania w zależności od sytuacji decydując na bieżąco o priorytetach. Do kalendarza wpisuj tylko działania, które mają określony termin wykonania. Unikniesz w ten sposób frustracji związanej z przepisywaniem zadań niezrealizowanych poprzedniego dnia.

4. Dbaj o to, by stawiane sobie cele i definiowane działania były realne. Zatroszcz się, by cokolwiek robisz, udawało ci się to jak najczęściej. Motywuje nas sukces, więc nie demotywuj się. Bądź dla siebie dobry!

Kiedy skuteczność osobista jest obowiązkowym i najważniejszym paradygmatem życia, a poczucie spełnienia i samorealizacji najważniejszą potrzebą, następuje zrozumiały głód na wiedzę, jak to osiągnąć. Tomy publikacji, artykułów, książek prześcigają się w doradzaniu metod, zasad i technik podnoszenia własnej efektywności, ale w gruncie rzeczy we wszystkim chodzi o jedno: stuprocentowy poziom zaangażowania i koncentracji na celach i zadaniach.

Dzięki prostym technikom jesteś w stanie zwiększyć swoją efektywność i możesz odczuć, że kontrolujesz swoje życie. Praktykowanie prostych technik pracy z listą działań do wykonania oraz odpowiednia postawa wobec życia zwiększy twoją efektywność o co najmniej kilkadziesiąt procent. Zbudujesz nawyki – prawdziwą, nieświadomą biegłość w osiąganiu zaplanowanych sukcesów. Dzięki pełnej koncentracji osiągniesz najlepsze wyniki, niczym najlepsi sportowcy.