Otwarty umysł

Innowacje tworzą się z twórczego burzenia.

Yoshihisa Tabuchi

Czy chcąc się dziś wyróżnić na rynku nie potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań? Czy w swoim działaniu nie popadamy w schematy? Czy czasem nie dostrzegamy rozwiązań, mimo że uparcie usiłujemy znaleźć inne rozwiązanie problemu?

Celem programu rozwojowo-szkoleniowego „Otwarty umysł” jest doskonalenie sposobu myślenia i działania w sytuacjach problemowych przez: zmianę wzorców myślowych i wzbogacenie dotychczasowego sposobu rozumowania o nowe wzorce myślowe, zmianę postaw w podejściu do sytuacji problemowych oraz wypracowanie osobistych strategii działania w sytuacjach problemowych.

„Otwarty umysł” przeznaczony jest dla menedżerów, którzy w swej pracy potrzebują innowacyjnych rozwiązań, dla osób kierujących pracą zespołów problemowych czy kreatywnych, dla tych, którzy chcą otworzyć się na nowe rozwiązania.

Podczas szkolenia uczestnik pozna swój charakterystyczny sposób myślenia oraz inne sposoby myślenia, przećwiczy techniki wspierające tworzenie nieszablonowych rozwiązań, przekona się, jak funkcjonuje jego pamięć i będzie ją doskonalił, sprawdzi swoje przekonania i wzmocni motywację do tworzenia dobrych, nowych rozwiązań, zastosuje zdobyte umiejętności w praktyce oraz zbuduje osobiste strategie postępowania w sytuacjach problemowych.

Tematyka szkolenia „Otwarty umysł”:

• Jak pracuje twój mózg,

• Zagadki pamięci i uczenia się,

• Przekonania ograniczające i wspierające,

• Zespołowe i indywidualne techniki wspierające kreatywność,

• Motywacja w poszukiwaniu rozwiązań.

Inne nasze programy dotyczące osobistej efektywności