Przyjaźni klientowi – zawsze!

W marcu 2012 r., już po raz trzeci z rzędu zostaliśmy „Firmą Przyjazną Klientowi”!

W Kontekst HR International Group działania ukierunkowane na zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta są realizowane w trybie ciągłym, a tytuł „Firma Przyjazna Klientowi” idealnie oddaje sposób, w jaki nasi klienci są traktowani.

Szkolenia, badania, coachingi i doradztwo to usługi, które muszą być trafną odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców. Specyfika naszej branży wymaga bezpośrednich kontaktów z klientami i elastycznego dostosowania się do ich potrzeb.

Wszystkie standardy i procedury obowiązujące w Kontekst HR International Group są ukierunkowane na zapewnienie klientowi doskonałego serwisu i satysfakcji ze współpracy z nami. Dlatego prosimy naszych klientów o informację zwrotną na bieżąco, w trakcie realizowanych przez nas projektów i po ich zakończeniu, a ścisła współpraca naszych trenerów ze zleceniodawcami pozwala na szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby. Zawsze poszukujemy korzystnych rozwiązań – skutecznych merytorycznie i efektywnych finansowo. Szczycimy się tym, że nie łamiąc profesjonalnego podejścia do pracy, budujemy z klientami przyjazne relacje, co potwierdza zdobyte po raz trzeci godło Firma Przyjazna Klientowi.

Robert St. Bokacki, kiedy usłyszał o naszym tegorocznym wyróżnieniu, powiedział: „Uczestnictwo w programie Firma Przyjazna Klientowi jest dla Kontekst HR International Group elementem spójnej polityki jakości. Wierzymy mocno, że jakość obsługi klienta jest jednym z kluczowych elementów wyróżniających naszą firmę na rynku. Badanie prowadzone przez zewnętrznego i wiarygodnego partnera, jakim jest Obserwatorium Zarządzania, pozwala na uzyskanie miarodajnej informacji zwrotnej od naszych klientów, dotyczącej świadczonych przez nas usług. Cieszymy się, że nasi klienci i tym razem bardzo wysoko ocenili jakość Kontekst HR International Group”.

Trzeci laur Firma Przyjazna Klientowi z rzędu to ogromny zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Dziękujemy!