Wzmocnić efekt!

Firmy doradczo-szkoleniowe, menedżerowie zlecający szkolenia lub osoby tworzące programy rozwojowe nie od dziś zastanawiają się nad tym, jak wzmocnić efekty swojej pracy. Co zrobić, by zaplanowane działania przyniosły zakładaną zmianę? Zmianę, która będzie trwała i przełoży się na rezultat finansowy organizacji.

Chyba już nikt nie wierzy, że samo wysłanie pracownika na szkolenie sprawi, że zmieni on sposób swojego działania, całkowicie wyeliminuje popełniane przez siebie błędy bądź rozwiąże problemy firmy. Aby osiągnąć te cele, trzeba oddziaływać wielokierunkowo. Coraz częściej w proces rozwojowy włączany jest przełożony uczestnika szkolenia, coach, mentor i inne osoby z organizacji. Coraz częściej też cały proces zmiany rozłożony jest w czasie.

W Kontekst HR International Group zadaliśmy sobie pytania: jak wzmocnić efekt programu rozwojowego, jak jeszcze efektywniej wykorzystać czas zajęć, jak włączyć uczestników w osiąganie celu rozwojowego przy założeniu, że nie zwiększamy liczby dni szkoleniowych.

Tworząc nowe rozwiązanie, chcieliśmy mieć możliwość kontaktowania się z uczestnikami jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, jak również w ich trakcie i po. Zależało nam również, by przełożeni i inne zainteresowane osoby (np. coachowie) mogły dowiedzieć się, co przekazywane jest na danych zajęciach.

Od 2014 roku mamy już takie narzędzie – strony internetowe przeznaczone dla uczestników konkretnego projektu (szkolenia, warsztatu, team coachingu, coachingu).

Każdy z uczestników logując się, może mieć dostęp do materiałów przygotowanych na potrzeby danego projektu rozwojowego. Mogą to być przede wszystkim:

  • podręcznik,
  • studia przypadków,
  • artykuły dotyczące tematu zajęć,
  • prezentacje,
  • wykaz rekomendowanej literatury,
  • zadania do samodzielnego wykonania itd.

przygotowane w formie nie tylko plików PDF lub Word, ale także jako:

  • filmy,
  • pliki dźwiękowe,
  • zdjęcia (np. zapisów z flipchartów wypracowanych podczas warsztatów),
  • linki na inne strony WWW.

I to, co chyba w przyjętym przez nas rozwiązaniu najlepsze, strony te są tworzone pod konkretne potrzeby i wymagania klienta. Jeśli podczas szkolenia uczestnicy poruszą jakiś dodatkowy temat, coś szczególnie ich zainteresuje, to po zajęciach mogą na stronie znaleźć dodatkowe materiały na ten temat. Tu też odnajdą to, co zostało wypracowane na szkoleniu (zdjęcia flipchartów, prac warsztatowych itp.).

Dedykowane strony WWW pozwalają również na oszczędność czasu. Przed szkoleniem, w dogodnym dla siebie czasie, uczestnik może np. zapoznać się z opisem przypadku, a wtedy podczas szkolenia nie traci czasu na czytanie, może obejrzeć film, o którym będzie dyskutował podczas zajęć itd.

Strony projektów rozwojowych umożliwiają ponadto uczestnikom prowadzenie dyskusji i wypełnianie testów (przed szkoleniem i po jego zakończeniu).

Do materiałów dostęp mogą mieć nie tylko uczestnicy projektu, lecz w razie potrzeby także inne osoby wskazane przez klienta, np. coachowie, mentorzy, przełożeni, inne osoby odpowiedzialne za rozwój organizacji.

Jestem przekonana, że nasze nowe narzędzie poprzez lepszy dostęp do materiałów i szybszą komunikację z uczestnikami pomoże wzmocnić efekt naszych projektów szkoleniowych i coachingowych.