Energia układu – to już 10 lat!

„Najpierw trzeba włożyć w układ energię. Robi się to podnosząc pierwszą kulkę. Kiedy kulka zostanie puszczona, spada pod działaniem siły ciążenia*”.

W 2013 roku mija 10 lat od powstania spółki Kontekst HR (od 2008 r. Kontekst HR Polska). W historii firmy ta dekada stanowi niewyczerpane źródło wielu cennych doświadczeń.

„Kulki są przywiązane nitkami tej samej długości, ułożonymi pod kątem; z tego powodu każda kulka może się poruszać się tylko po łuku w płaszczyźnie pionowej. Puszczona pierwsza kulka spada i w pewnym momencie zderza się drugą kulką. Ponieważ kulka ta jest podparta przez kolejne kulki i wszystkie kulki są wykonane ze sztywnego materiału (stali), zderzenie jest prawie idealnie niesprężyste. Dzięki temu cała energia spadającej kulki jest przekazywana kolejnej kulce*”.

Wierzymy, że we współpracy z organizacjami klientów będziemy mogli się nadal rozwijać. Jest to dla nas ogromnie ważne, ponieważ to, co robimy, traktujemy nie tylko jako obowiązek – to nasza pasja, wyzwanie do stałego podnoszenia jakości działania, poszerzania wiedzy i umiejętności. Do czego Państwo nas również stale mobilizują!

„Potem energia przekazywana jest następnej i tak dalej, aż do przedostatniej. Kulki przekazują sobie energię. Przedostatnia kulka uderza w ostatnią, która nie jest już niczym podparta. Kiedy zostaje jej przekazana energia, zaczyna się poruszać. Ponieważ jest na nitce, porusza się po łuku, aż siła ciążenia zrównoważy siłę napędzającą. Następnie ostatnia kulka zaczyna się poruszać w dół, znów pod wpływem siły ciążenia. Gdyby w układzie nie było strat, kulki poruszałyby się w nieskończoność. Straty wynikają z: oporów powietrza, niedoskonałości zderzeń (nie są idealnie niesprężyste), oporów nitek, niedoskonałości kształtu kulek*”.

Wahadło Newtona jest jednym z elementów wizerunku Kontekst HR International Group. Nie traktujemy go jedynie jako pokazu praw fizyki – prawa zachowania pędu i energii kinetycznej podczas sprężystego zderzenia kul. Dlaczego? Ponieważ podobnie, jak kulki dynamicznie oddają sobie energię i przekazują ją dalej, tak Kontekst HR International Group rozwija się dzięki współpracy z klientami, którzy stanowią cenny impuls zmian; a z kolei my staramy się wspierać klientów w utrzymywaniu wysokiej dynamiki rozwoju.

Życzymy, by nasze wahadło stało się źródłem inspiracji i dziękujemy za energię do działania!

* Opis działania wahadła Newtona przygotował dr inż. Piotr Biczel z Wydziału Elektrycznego Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Artykuł z rocznicowego cyklu „10 lat Kontekst HR International Group”