Moc tkwi w zespole

Nasze otoczenie biznesowe podlega coraz szybszym zmianom. Dla większości podmiotów rynkowych jasne jest, że tylko sprawne dostosowanie się do realiów, oczekiwań klientów i poczynań konkurencji, daje możliwość przetrwania. Ci, którzy w procesie radzenia sobie ze zmianą są najbardziej efektywni, stają się liderami w swoich branżach. Kluczem do ich sukcesu jest umiejętność budowania zespołów oraz sprawne nimi zarządzanie.

Zespoły w organizacjach powoływane są aby: łączyć wysiłki i umiejętności wszystkich członków zespołu, łatwiej realizować cele, zwiększyć efektywność działań i uzyskiwać efekt synergii, dzięki któremu wynik zespołowy jest większy niż suma wyników indywidualnych. Okazuje się jednak, że tworzenie efektywnych zespołów nie jest rzeczą łatwą i wymaga kierowania przez sprawnego lidera-przywódcę.

Podstawową rolą lidera w początkowej fazie tworzenia zespołu jest określenie wartości, na których oprze swoje przywództwo. A potem przekazuje je zespołowi (często podczas expose liderskiego), podkreślając, co będzie ważne, które wartości będzie promował, a których zachowań nie będzie tolerował.

Dlatego przywódca powinien mieć jasną wizję działania oraz gotowe odpowiedzi na pytania: jakie wartości będą wdrażane i utrzymywane w zespole, jakimi zachowaniami mają się one objawiać, jakie przekonania są potrzebne, by zachowywać się w wymagany sposób. A na koniec: zdobycie jakich doświadczeń powinien umożliwić swoim ludziom, aby byli w stanie odpowiedzieć na powyższe pytania.

Takie postępowanie lidera-przywódcy zapewni zintegrowanie członków zespołu wokół wspólnego celu, wytworzenie szczególnej więzi i interakcji oraz działanie w sposób skoordynowany, w którym każdy wie, jakie ma miejsce i rolę w zespole. Dopiero spełnienie powyższych warunków pozwala zrozumieć istotną rolę zespołów w organizacjach i tajemnicę ich efektywności.

W procesie kierowania ludźmi poprzez swoje zachowania sprawny przywódca tworzy warunki synergii w zespole. Jego autorytet jest fundamentem skuteczności na etapie zlecania zadań, wsparcia, kontroli oraz wzmacniania pozytywnych efektów pracy zespołu. Ten autorytet (nieformalny) jest dla przywództwa najważniejszy. Jego źródłami są przede wszystkim: atmosfera, relacje (przyjazne, ale nie przyjacielskie), wiedza (pod warunkiem, że się nią dzielimy), doświadczenie (wiedza + praktyka), bycie z ludźmi (a nie zarządzanie zza biurka).

Tylko sprawni liderzy potrafią budować efektywne zespoły. Potwierdza to znaną od dawna regułę: „Siłą organizacji jest jakość ich przywódców”.