Przyczyną doskonałych wyników są ludzie

Trzy rzeczy decydują o sukcesie każdej firmy. Są to: przychody, koszty i zyski. Ale jest tylko jeden czynnik, który decyduje o tym, jakie wartości przyjmują tamte wskaźniki. Tym czynnikiem są LUDZIE. A więc ludzie i wyniki – dwa elementy, które pozwalają wygrywać na współczesnym, konkurencyjnym rynku.

Chcę przypomnieć Państwu dzisiaj o najważniejszej zasadzie rządzącej nie tyle biznesem, co całym naszym życiem. Zasadzie starej jak ludzkość i konsekwentnej jak czas. Niektórzy jej zaprzeczają, inni ignorują, ale ona trwa i bezwzględnie wpływa na nasze życie. Tą zasadą jest zasada przyczyny i skutku.

Wszystko ma swoją przyczynę, każdy efekt ma swój powód, każdy skutek jest konsekwencją czegoś.

Jeśli rzucimy się z 40. piętra w dół, z grubsza rzecz biorąc, wiemy, jak to się skończy. Tymczasem mam takie wrażenie, że niektórzy menedżerowie i firmy raz za razem wyskakują z okna z naiwną nadzieją, że zanim roztrzaskają się o ziemię, ktoś zdąży rozłożyć jakiś miękki materac i wylądują bezpiecznie jak kot na cztery łapy. Oczekują od swoich pracowników doskonałych wyników, zupełnie się o nich nie troszcząc. Traktują ludzi jak cyferki w raportach wyników, traktują ludzi jak koszt, oszukują i poniżają.

Tymczasem najważniejsze zasoby każdej firmy znajdują się między uszami jej pracowników. Bo to ludzie kreują przewagę konkurencyjną firm i to ludzie zdecydują ostatecznie o sukcesie bądź porażce każdego biznesu. Biblia mówi: „Co zasiejesz, to żąć będziesz”. Firmy, które zasiewają demotywację, prędzej czy później zbiorą porażkę. Zasada przyczyny i skutku działa i w biznesie: źle traktowani ludzie dostarczają złych wyników.

Firmy, które koncentrują się na ludziach, zwyciężą. Źródłem tego zwycięstwa będą uczciwe relacje między firmą a jej pracownikami. Zasada przyczyny i skutku zadziała w biznesie: uczciwie traktowani ludzie dostarczają znakomitych wyników.

Bo przyczyną doskonałych wyników firm są ludzie. Bo skutkiem uczciwego traktowania ludzi są doskonałe wyniki. Każda firma, która chce wygrywać, musi znaleźć odpowiedź na proste pytanie: co my, i tylko my, możemy zrobić (przyczyna), aby nasi ludzie dostarczyli nam wyników, jakich pragniemy (skutek)?

Cieszę się, że firmy, które zostały nagrodzone tytułem Solidny Pracodawca 2014 roku, już sobie na to pytanie odpowiedziały.

Jeszcze raz gratuluję wszystkim laureatom i życzę Państwu sukcesów.

Przemówienie wygłoszone przez Roberta Bokackiego podczas gali Solidny Pracodawca Roku 2014.