Ważne, co z tego, co mówisz, zrozumiał odbiorca

Nie ma chyba organizacji, w której po pytaniu „Co można byłoby usprawnić?”, jako pierwsza nie pada odpowiedź „W naszej organizacji nie działa komunikacja”.

Dziś dysponujemy masą narzędzi ułatwiających porozumiewanie się, a dostęp do e-maila, telefonu komórkowego, komunikatora, Internetu, Intranetu, wideokonferencji jest bardzo powszechny. Ale te zdobycze cywilizacyjne nie przyczyniły się do całkowitego wyeliminowania problemów w komunikacji.

Jak to jest, że jedna osoba mówi, a druga zupełnie inaczej odczytuje jej intencje? Jak mówić (pisać), by być jednoznacznie zrozumianym? Co robić, by informacja obiegała całą organizację bez zakłóceń? By ludzie przekazywali sobie informacje? By był szeroki dostęp do informacji, a jednocześnie tych informacji nie było zbyt dużo, bo powoduje to trudności w selekcji? Dobrze jest się nad tymi tematami zastanowić, dlatego myślą przewodnią naszej lutowej tapety na komputer jest komunikacja.

Warto podjąć osobiste zobowiązanie: co ja będę robić, by lepiej się porozumiewać z innymi? Jako wskazówki można potraktować dziesięć przykazań efektywnej komunikacji i wyróżnione cztery poziomy komunikacji: poziom faktów, opinii, potrzeb i emocji.

Zapraszam do pogłębienia wiedzy o komunikacji. Na przykład dzięki artykułom:

https://konteksthr.pl/jak-pracujemy/fact-based-communication/

https://konteksthr.pl/winne-sa-interpretacje-czyli-najskuteczniejsza-komunikacja/

Pobierz tapety w zależności od twojego rozmiaru ekranu:

800×600  (lub wersja 2, bez kalendarza)

1024×768 (lub wersja 2, bez kalendarza)

1280×800 (lub wersja 2, bez kalendarza)

1280×1024 (lub wersja 2, bez kalendarza)

1440×900 (lub wersja 2, bez kalendarza)

W zależności od systemu, z jakiego korzystacie, instrukcje do zmiany tapety na pulpit znajdziecie pod następującymi linkami: Windows XPWindows VistaWindows 7Mac OSX.