Zaangażowani ludzie jako źródło przewagi konkurencyjnej

Już od ponad 20 lat mam okazję rozmawiać z menedżerami o rozumieniu nowoczesnego przywództwa. Podczas wielu konferencji przysłuchuję się informacjom o trendach i nowych ideach dotyczących przywództwa.

Odkąd pamiętam, mówi się o tym, że ważni są ludzie, że ludzi trzeba szanować, „podlewać” ich wewnętrzną motywację, traktować indywidualnie, ponieważ nie istnieje jeden sposób motywowania wszystkich. Ale przede wszystkim ludziom trzeba poświęcać czas i po prostu z nimi rozmawiać. Nota bene w Polsce z tym czasem poświęcanym ludziom jest fatalnie – jeśli menedżer 10% swojego czasu poświęca ludziom, to i tak jest to dużo.

Od lat głoszona jest też idea, że ludzi trzeba traktować po partnersku. To przecież partnerstwo a nie bat, jest w stanie wydobyć z ludzi najlepsze cechy, dać im siłę i moc, która pozwoli wygrać w ciężkiej walce rynkowej z konkurencją. Ludzie potrzebują swobody komunikacji i nie lubią zbyt rozbudowanej struktury firmy (np. szefowie na każdym z dziesięciu poziomów). Dotyczy to szczególnie młodego pokolenia. Oczekują warunków sprzyjających kreatywności i przynoszących satysfakcję z wykonywanej pracy. A do tego wszystkiego przydałby się trochę zabawy i radości z pracy.

Współczesny pracownik jest bardziej wolontariuszem niż żołnierzem karnie wykonującym rozkazy, dlatego trzeba się zgodzić z twierdzeniem, że dziś o skuteczności decyduje przywództwo, które moglibyśmy nazwać nowoczesnym przywództwem inspiracyjnym. Firma zarządzana autorytarnie i o strukturze armii pruskiej nie zdobędzie przewagi konkurencyjnej w dzisiejszych czasach, a w szybko zmieniającym się środowisku nie będzie w stanie zbyt długo przetrwać.

W przywództwie inspiracyjnym możemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów:

  • Przywódca musi „płonąć” zaangażowaniem, bo tylko wtedy może zarażać innych pozytywną energią.
  • Bardzo ważne są osobista misja oraz wyznawane i realizowane wartości, bo tylko w ten sposób przywódca może wpływać na uczucia i zmieniać postawy pracowników.
  • W efektywnym działaniu nowoczesnego przywódcy kluczowe są kompetencje związane z umiejętnością pracy z zespołem – dbanie o efekt synergii w pracy zespołowej i szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów.
  • Nowoczesny przywódca jest świadomy siebie, swoich mocnych i słabych stron. Stale doskonali się i ma odwagę, by zmieniać się.
  • I najważniejsza kwestia – postawa. Przywódca pełni służebną rolę wobec swoich pracowników – służy, a nie rządzi i karmi swoje próżne ego władzą, którą ma w organizacji.
 • Życie pokazuje, że niejednokrotnie kadra zarządzająca ma bardzo duży problem z takim właśnie pojmowaniem swojej roli w organizacji…

Myślę, że trudno pewnie będzie znaleźć wielu oponentów przywództwa inspiracyjnego. W takim razie dlaczego te postulaty i wartości są tak trudne do realizacji?

Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Jednego jestem pewien: praktycznie każda firma deklaruje, że dla niej ludzie są najważniejsi. Często jest to wpisane w misję firm. Ale równie często są to tylko deklaracje, a praktyka bywa niestety – co bardzo smutne – zupełnie inna. Rozbieżność pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością jest w wielu przypadkach porażająca. Dlatego myślę, że dziś mało ważne jest wymyślanie kolejnych koncepcji przywództwa. Najważniejsza jest bowiem przemiana deklaracji w rzeczywistość.