70/20/10 na lunch, czyli praktyczna strona wspierania w rozwoju

Tym razem na spotkaniu praktyków branży HR swoim doświadczeniem podzieliła się Katarzyna Perłowska, która opowiedziała o programie 70/20/10 realizowanym w firmie Kraft Foods (obecnie Mondelez International). Usłyszeliśmy o blaskach i cieniach, o sukcesach i trudnościach w realizacji projektu – z tym, z czym każdy wdrażający metodą 70/20/10 powinien się liczyć.

Aby zaś przekuć na praktykę zdobytą podczas wystąpienia wiedzę i móc podzielić się doświadczeniem, elementem HR lunch meetingu były warsztaty. Oto niektóre z wniosków z grup warsztatowych.

70%, czyli praktyka na stanowisku
• Powierzajmy pracownikom odpowiedzialność, pozwalajmy im zdobywać doświadczenia także na innych stanowiskach (np. przez zastosowanie zasady rotacji stanowisk).
• Praktyka na stanowisku wymaga akceptacji błędów i czasu na nabranie wprawy.
• Warto upowszechniać zdobyte doświadczenie np. poprzez opowiadanie o nim w firmie, organizację paneli eksperckich czy zamieszczanie informacji na elektronicznej platformie wymiany wiedzy.

20%, czyli bieżące wsparcie i feedback
• Aby feedback był skuteczny, pracownicy nie tylko muszą znać model, lecz muszą też być przekonani do niego i widzieć jego praktyczną stronę w codziennej działalności.
• Bieżące wsparcie i feedback wymagają właściwej kultury organizacyjnej, pracy na postawach. Bez tego nie osiągniemy pożądanej skuteczności.
• Warto uczyć menadżerów elastycznych sposobów udzielania wsparcia uwzględniającego między innymi różnice pokoleniowe.

10%, czyli szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
• Dziś warto zwracać uwagę na to, czy system rozwoju kompetencji jest spójny zarówno z celem biznesowym organizacji, jak i z potrzebami danej osoby.
• Ponieważ młode pokolenie uczy się w inny sposób, do organizacji warto wprowadzać nowe formy uczenia się uwzględniające nowe technologie, zaś formy szkolenia powinny być krótkie.
• Ciekawe pomysły nieszablonowych szkoleń: mikroszkolenia, zajęcia dla innych pracowników po powrocie ze szkolenia (prowadzone przez uczestnika tego szkolenia), artykuł po powrocie ze szkolenia lub konferencji opublikowany w gazetce zakładowej bądź intranecie (kiedy ludzie pracują w różnych systemach, na innych zmianach, ta forma upowszechniania wiedzy jest czasem najprostsza do zorganizowania).