Mentoring albo jak dzielić się wiedzą w organizacji

Czy, zgadzasz się z tym, że wszyscy starzy ludzie są mądrzy? Pytanie nie pada bez powodu. Dzisiaj w organizacjach renesans przeżywa mentoring. Doświadczony pracownik czy menedżer staje się mentorem dla mniej doświadczonego pracownika.

Mentoring łatwo pomylić z dawaniem rad, zwłaszcza że często utożsamia się go tylko z eksperckim przekazywaniem wiedzy. Od razu warto podkreślić, że między dzieleniem się doświadczeniem a dawaniem rad jest duża różnica.

W organizacjach, w których kluczowe są takie zjawiska i procesy, jak: postępowanie zgodnie z wartościami firmy, przekazywanie wiedzy i postaw, szybkie nabywanie wartości firmy, wiedzy i umiejętności, motywowanie, rozwijanie talentów, rozwijanie pracowników, w tym tych doświadczonych pracowników-mentorów, mentoring zajmie szczególne miejsce.

Mówiąc o mentoringu, mamy do czynienia z najszerszym procesem rozwojowym. Rozwijanie potencjału mentee wymaga od mentora dojrzałości i szczególnych umiejętności. Dlatego, aby nie ponieść strat i odnieść korzyści z mentoringu, warto przygotować do tego procesu mentee i mentora. Doświadczenie życiowe mentora może się tutaj okazać niewystarczające.

Rozwój wymaga refleksji, a mimo ogromnego szacunku dla wieku, trzeba powiedzieć, że nie wszyscy dojrzali ludzie mogą zostać mistrzem i mędrcem w jednym.