Potęga różnorodności

Kluczem do sukcesu każdej organizacji jest dobre współdziałanie ludzi, a więc umiejętność pracy zespołowej. Źle współpracujące zespoły złożone nawet z ponadprzeciętnych indywidualistów mogą osiągnąć o wiele niższe efekty niż zgrany zespół składający się z jednostek mniej zdolnych, ale potrafiący bardziej efektywnie wykorzystać i zagospodarować zdolności swoich członków. To zjawisko można zaobserwować w sportowych grach zespołowych; wymagane jest w nich współdziałanie i wzajemne wspomaganie się zawodników, którym przydziela się role stosownie do predyspozycji i możliwości, a także zgodnie z celami, jakie stawia sobie zespół.

Dobrze współpracujący zespół potrafi stworzyć potencjał, który jest zwielokrotnioną sumą możliwości tkwiących w każdej z jednostek, natomiast zespół skłócony lub niezgrany może nawet nie osiągnąć rezultatu wynikającego z prostej sumy możliwości swych członków. A na dodatek dobra współpraca zespołu nie tworzy się sama z siebie – jest to proces wymagający wielu starań i wysiłków.

Prawdziwa potęga zespołowości tkwi w różnorodności jego członków. Różnimy się jako indywidualne jednostki poglądami, postawami, cechami charakteru, nastawieniem, upodobaniami, umiejętnościami, doświadczeniem, sposobami działania. Sztuka budowania zespołów to sztuka budowania jedności z różnorodności, jedności dążącej w tym samym kierunku i podzielającej wspólną wizję działania. Wymaga to traktowania różnorodności jednostek jako bogactwa zespołu, a nie jako bariery w jego tworzeniu.

Twórzmy więc zespoły z różnych typów ludzi. Nie zabijajmy kreatywności i indywidualności ludzi, ale wykorzystujmy je do osiągania lepszych wyników.

Kontekst HR International Group oferuje swoim klientom dwa doskonałe narzędzia do analizy typów zachowań ludzi. Pierwszym z nich jest badanie Success InsightsTM , drugim – badanie ról zespołowych Mereditha Belbina.

Oba należą do najbardziej cenionych i skutecznych sposobów identyfikowania różnic między ludźmi. Ale ich siłą jest to, że skupiają się na tych obszarach, dzięki którym wkład każdej jednostki w działania zespołu może być największy, a osiągana efektywność – najwyższa.

Jeśli chcesz najlepiej wykorzystać zasoby członków twojego zespołu, wybierz badanie, które je pokaże i podpowie, jak możesz je wykorzystać do osiągania sukcesu.