Retencja codziennością firmy

Pracownicy odchodzą? Obawiasz się, że za chwilę kluczowi ludzie w twojej firmie zaczną szukać nowej pracy? Zacznij działać już dziś. Nie pozwól odejść najlepszym!

Retencja to znowu temat na czasie. Rynek potrzebuje wykształconych i doświadczonych pracowników. A tych po prostu na rynku zaczyna brakować. Liczba inżynierów, informatyków, programistów i wykwalifikowanych robotników jest mniejsza, niż liczba czekających na nich etatów. A to z kolei rozkręca karuzelę podkupywania ludzi z innych firm. W pierwszej kolejności zawsze odchodzą najlepsi!

Badania pokazujące zagrożenia retencyjne

Ciekawe i niezwykle pouczające są badania przeprowadzone przez firmę McKinsey & Company dotyczące szeroko pojętych zagrożeń retencyjnych. Ich główną wartością jest to, że pokazały wielkość zmiany, która zaszła na rynku pracy w ostatnich latach. Okazuje się, że ponad 80% badanych pracowników przedsiębiorstw wyraziło niezadowolenie ze swoich zarobków, a ponad 50% zadeklarowało, że stale poszukuje innej pracy.

Jeszcze ciekawsze są dane dotyczące długości zatrudnienia w jednej organizacji: w latach 50. wynosił on ponad 23 lata, by pod koniec lat 90. spaść do… 4 lat!

Jeśli połączymy ten wynik z deklarowanymi powodami odejść z pracy, zobaczymy wyraźnie, że zmiana firmy stała się dla większości z nas szansą na dalszy rozwój (dla 76% badanych) i wzrost zarobków (dla 65% badanych).

Te wnioski potwierdzają jeszcze inne dane: przeciętny poziom rotacji kadr we wszystkich przedsiębiorstwach sięgnął 15% rocznie, a dla firm sektora nowych technologii już dawno przekroczył 40%!

Retencja jest kosztowna dla firmy

Cytowane badania ujawniły jeszcze inną prawdę: procesy rekrutacyjne i związane z nimi wydatki (dotyczące wdrożenia nowego pracownika) od trzech do pięciu razy przewyższają koszty zatrzymania dotychczasowych. Steven Taylor w książce „Employee Retention Handbook” podaje, że mogą sięgnąć od 150 do 250% rocznych zarobków danego pracownika.

Analiza skutków finansowych odejść pracowników w jednej z największych w Polsce fabryk pokazała, że całkowity koszt rotacji w przeliczeniu na jeden kontrakt pracownika wynosi 34 389 zł. Na tę sumę składają się koszty poszukiwania i rekrutacji nowego pracownika, wdrożenia go do pracy, szkolenia, a także koszty utraconych korzyści.

Ciekawe, jak wiele firm w Polsce odpowiedziało sobie na pytanie o koszty krótkowzrocznej polityki wobec swoich pracowników? Ile z nich w sposób świadomy i systemowy podejmuje wyzwanie rynku pracy?

Syndrom przejścia na drugą stronę

Niestety, nasze doświadczenia wskazują, że większość polskich pracodawców zachowuje się reaktywnie, próbując przeciwdziałać odejściu z pracy tych ludzi, którzy już wyrazili taką wolę lub wręcz „rzucili papierami”. Nie pamiętają, że człowiek, który podjął trudną decyzję o odejściu z pracy, przełamał się mentalnie – prędzej czy później i tak odejdzie. Nawet jeżeli zaoferujemy mu większe pieniądze i nowe wyzwania. Psychologia mówi o syndromie przejścia na drugą stronę, uświadomienia sobie, że odejście z pracy jest możliwe, a nawet korzystne.

Co z tego wynika dla naszych przedsiębiorstw i działów HR?

Po pierwsze, znacząco rozszerza się pojęcie kluczowych pracowników w organizacji. Jeszcze parę lat temu szczególną opieką otaczaliśmy w firmach najzdolniejsze jednostki, mające ponadprzeciętny potencjał rozwojowy (tzw. talenty). Dzisiaj kluczowym dla firmy budowlanej może stać się spawacz, dla szpitala – pielęgniarka, dla firmy transportowej – kierowca tira!

Po drugie, analizy finansowe udowadniają, że znacznie mniej kosztowne jest zatrzymanie pracownika w firmie niż poszukiwanie, wdrażanie i szkolenie nowego.

Po trzecie, kluczowa dla osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku staje się zdolność organizacji do zatrzymania najlepszych, najbardziej wartościowych jej pracowników.

Po czwarte, funkcjonujące systemy HR wydają się nie nadążać za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy i wzrastającymi oczekiwaniami pracowników.

Po piąte, niezbędne wydają się nowe narzędzia do pracy z talentami i innymi kluczowymi pracownikami w organizacji.

Czas zacząć działać!

Pracownicy odchodzą? Obawiasz się, że za chwilę kluczowi ludzie w Twojej firmie zaczną szukać sobie nowej pracy? Zacznij działać. Nie pozwól odejść najlepszym!

Jak zatrzymać najlepszych?

Kontekst HR International Group przygotował program szkoleniowy pt. „Zarządzanie retencją pracowników” (zobacz tutaj), który podpowiada, jak zidentyfikować i zatrzymać w organizacji najbardziej wartościowych pracowników. Szkolenie jest zbudowane z dwóch wzajemnie wspierających się części:
1) diagnostycznej, której celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności o przyczynach dobrowolnego odchodzenia pracowników z organizacji oraz narzędzi pozwalających na zidentyfikowanie potencjalnego zagrożenia retencyjnego w zespole pracowników;
2) działań zapobiegawczych, z zadaniem dostarczenia uczestnikom narzędzi, dzięki którym będą umieli wdrożyć program przeciwdziałania retencji kluczowych osób w zespole

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami .